През 80-те години всеки може да си регистрира домейн по телефона безплатно. Когато частната компания Network Solutions поема контрола над домейн системата през 1995 г., тя започва да взима по $100 на домейн за двегодишна регистрация независимо от домейн разширението. По това време съществуват само няколко разширения.

Оттогава насам нещата много са се променили. Ако искате да регистрирате нов домейн в наши дни, ще забележите, че разширенията имат различни цени. Дори един и същ домейн би Ви струвал различна сума, ако опитате да го регистрирате през различна компания. В зависимост от разширението, можете да си купите нов домейн за по-малко от долар или за повече от сто долара на година. Всички домейни работят по абсолютно еднакъв начин, така че откъде идва тази разлика? Решихме да разгледаме факторите, които определят цената на даден домейн. В домейн индустрията има няколко основни играчи и всеки от тях допринася в някаква степен за формирането на крайната цена.

Кой управлява домейните от първо ниво?

ICANN. Интернет корпорацията за присвоени имена и адреси (Internet Corporation of Assigned Names and Numbers, ICANN) е неправителствена организация, която ръководи и надзирава системата за имена на домейните и глобалните DNS сървъри, чрез които тя работи. Организацията приема политики относно работата на домейните. Тя регулира както общите домейни от първо ниво (gTLD), така и тези с код за страна (ccTLD) и работи заедно с регистратори, които управляват всяко домейн разширение.

Регистратори (Registry operators). Регистър (registry) е база данни, която съдържа всички домейни от второ ниво, създадени с дадено разширение, както и информацията за техните собственици. Регистраторът (registry operator) поддържа базата данни, управлява процеса по регистрация и приема и прилага различни политики относно съответното домейн разширение. Някои регистратори са държавни, други са търговски организации или дружества с нестопанска цел.

Регистрари (Registrars). Това са търговци на дребно, които продават домейни на крайни клиенти и играят ролята на посредник между регистраторите и собствениците на домейни. Регистрарите получават акредитация от ICANN на всеки пет години. Когато нова компания премине процеса по акредитиране, ICANN уведомява всички регистратори. Ако регистрарът реши да предлага дадено домейн разширение, е длъжен да уреди всички финансови и технически параметри в споразумение директно със съответния регистратор. Много регистрари предлагат допълнителни услуги, свързани с домейните, като WHOIS защита, защита от кражба на домейна и други.

Схема на домейн индустрията. Понякога може да няма риселър или дори регистрар между регистраторите и регистрантите (собствениците на домейните).

И така, как се определя цената на даден домейн?

Цената на домейните се определя от различни фактори. Някои от тях се отразяват на цената пряко, други непряко. Абсолютно всички организации по веригата добавят по нещо, за да се формира крайната цена на домейна. Нека видим какво включва тази цена.

  • ICANN такса. ICANN започва да взима по 25 цента за всяка регистрация или подновяване на домейн в момента, в който даден регистратор достигне 50 хиляди регистрации за едно тримесечие или в рамките на четири последователни тримесечия. Организацията е неправителствена от 2016 г. и тъй като не получава държавно финансиране, тази такса е един от източниците ѝ на приходи.
  • Цена на едро на регистраторите. Всички регистратори подписват договор с ICANN, за да могат да управляват дадено домейн разширение. Договорите за оригиналните разширения като .com, .net, .info и т.н. включват максимална цена, която съответният регистратор може да иска за регистрация/подновяване. Регистраторът може да повишава тази цена с фиксиран процент всяка година. Verisign, регистраторът на .com разширението например, взима по $7,85 към момента. Според договора, който компанията има с ICANN, тази цена може да се увеличи до $8,39 до края на 2021 г. и до $10,26 до края на 2026 г. Това ограничение поддържа цената на оригиналните домейн разширения сравнително ниска. Ако притежавате домейн и няма някакви други фактори, можете лесно да планирате разходите си.

Договорите между ICANN и регистраторите на новите домейн разширения (new gTLDs) обаче не включват никакво ограничение на цените. Всеки регистратор може да иска произволна сума по свое усмотрение. Това е причината някои нови разширения да струват няколко долара, а други да са значително по-скъпи.

Регистратор, който управлява популярно разширение, може да сложи висока цена, разчитайки на по-голямото търсене, или по-ниска цена с цел да продаде повече домейни. По-непопулярните разширения могат да са по-скъпи с цел да генерират по-големи приходи или по-евтини, за да може регистраторът да стъпи на огромния пазар на домейни. Ето защо цената на подобни домейни може да варира в широки граници. Разширението .build например е три пъти по-скъпо от .builders, а .dental е два пъти по-скъпо от .dentist.

Uniregistry, регистратор, управляващ известен брой нови разширения, значително увеличи цената на някои от тях преди няколко години. Така например, .juegos и .hosting поскъпнаха от $13.88 на $339, а .audio от $13.88 на $119. Този ход засегна всички собственици на домейни, а някои регистрари решиха да спрат да предлагат разширенията, управлявани от Uniregistry. Компанията беше закупена от GoDaddy през 2020 г., но цените не са се променили оттогава.

  • Цена на регистрара. Повечето регистратори не продават домейни директно, а работят с регистрари, които се грижат за целия процес по регистрация. Регистрарите имат разходи, които покриват с разликата между тяхната цена и цената на едро, която плащат на регистраторите. Съществуват голям брой регистрари на пазара и всеки от тях има различни разходи. Това е причината цената на ново домейн име с едно и също разширение да варира значително в зависимост от компанията, чрез която решите да го регистрирате.
  • Риселърска надценка. Макар че има много регистрари, съществуват много повече доставчици на хостинг услуги, които искат да предлагат и домейн регистрации. Те обикновено препродават домейни от един или няколко регистрара и добавят своя дял към крайната цена. Поради огромното количество домейни, което някои риселъри продават, често можете да получите по-добра цена за домейн, ако го закупите през риселър, а не директно от регистрар. Риселърите също имат своите разходи, затова цената, на която те предлагат даден домейн, зависи от броя продажби, от това дали предлагат хостинг услуги или само домейни и т.н.
  • Някои регистрари препродават домейни от други регистрари. Причината е, че често е по-лесно и по-евтино за дадена компания да стане риселър, отколкото да сключи договор с регистратор.

Освен директните такси за всяка регистрация, всяка страна от споменатите по-горе има и допълнителни разходи, които се калкулират в цената на домейните. Ето няколко примера:

  • Всички регистратори плащат на ICANN по $6,250 на тримесечие.
  • Регистраторите на много от новите разширения участват в търгове, като плащат различни суми, ако спечелят. Компанията Nu Dot Co LLC, финансирана от Verisign, е платила $135 милиона през 2016 г. за правото да управлява .web разширението.
  • Регистрарите плащат такса на ICANN, когато кандидатстват за акредитация, както и годишна такса от $4000.
  • Някои домейни от първо ниво имат специфични изисквания или имат нужда от по-специална поддръжка. В подобни случаи разходите по поддръжката на съответното разширение са по-високи, а оттам и цената за регистрация на домейн име с това разширение ще е по-висока.
  • По-малък пазар означава, че даден регистратор ще трябва да сложи висока цена на разширението, което управлява, за да може да генерира достатъчно приходи. Това важи особено много за голяма част от домейните с код за страна.

Както виждате, някои разширения са доста скъпи още преди да бъдат пуснати за регистрация. Информацията е взета от https://gtldresult.icann.org/applicationstatus/auctionresults.

За много хора домейните не са нищо повече от текст, който те пишат, за да отворят даден уеб сайт. Други пък много опростяват нещата и сравняват домейните с ред букви в база данни. Някои хора дори вярват, че домейните трябва да се регистрират безплатно и до живот.

В действителност управлението дори на един домейн от първо ниво може да е доста скъпо. Годишни такси и такси за акредитация на регистратори и регистрари, местни такси, разходи за инфраструктура, електроенергия, интернет връзка, служители за поддръжка на домейните, разработчици на софтуер, маркетинг - разходите са наистина много. Парите, които плащате, когато регистрирате домейн, не са чиста печалба за компанията, от която го купувате. По-голямата част от сумата покрива разходите на различните организации по веригата, а само малка част от нея остава като печалба.

Съществуват няколко безплатни домейн разширения - .TK, .ML, .GA и няколко други. Всеки може да си регистрира такъв домейн за минути. Тъй като личните данни на регистрантите на такива домейни не се проверяват по никакъв начин, тези разширения много често се използват за злоупотреби - спам, разпространение на зловреден софтуер, фишинг и т.н. Много доставчици на хостинг услуги не позволяват подобни безплатни домейни да се хостват на сървърите им. Поради това тези разширения не са подходяща алтернатива на платените, освен ако не искате да си направите малък личен уеб сайт или Ви трябва тестов домейн.

Струва ли си да платите повече?

Домейнът е едно от първите неща, които посетителите на уеб сайта Ви ще видят. Той е много важен, така че трябва да го изберете внимателно. Няма голямо значение какво разширение ще изберете за личен уеб сайт, така че можете да регистрирате по-евтин домейн. За бизнес сайт обаче си струва да дадете повече, ако можете да регистрирате по-подходящ домейн. IvanIvanov.lawyer например е няколко пъти по-скъп от IvanIvanov.com, но ясно показва, че предлагате юридически услуги.

Същото важи и за домейните от първо ниво с код за страна - те са по-скъпи от общите домейни от първо ниво, но могат да допринесат за успеха на сайта Ви, тъй като показват Вашия ангажимент да предлагате местни продукти и услуги на даден пазар, използвайки местното разширение. В по-дългосрочен план това ще привлече повече посетители на сайта Ви, тъй като той ще излиза на по-предни места в търсачките при търсене от региона. Ето защо, ако уеб сайтът Ви ще е насочен към местен пазар, си струва да платите повече за местно домейн име.

Позицията на ICDSoft относно ценообразуването на домейните

Ние, от ICDSoft, вярваме, че домейните трябва да са достъпна услуга. Това е причината да продаваме домейни без никаква надценка. Ако закупите домейн от нас, ще платите съвсем същата цена като тази, която ние ще платим на регистрара, с който работим. Ние предлагаме хостинг услуги и не допринасяме с нищо към домейн имената като услуга, за да оправдаем по-висока цена. Да продаваме домейни с цел печалба е срещу нашата политика за справедливо ценообразуване. Важно е да знаете, че ако си закупите домейн без хостинг акаунт от нас, ние няма да правим компромиси с качеството на техническата поддръжка, която ще получите.

Обобщение

Редица фактори формират цената на домейните. В това число влизат различни такси, разходи за служители, софтуер и инфраструктура и други. Да се регистрира даден домейн и да бъде достъпен онлайн е възможно в резултат на труда на много хора. Ето защо, ако домейнът струва скъпо, това не е непременно измама. Може чисто и просто цената за управление и поддръжка на това конкретно разширение да е много висока.

Вие решавате какъв домейн ще регистрирате за новия си проект, но ако имате възможност, най-добре е да регистрирате по-добрия вариант, който може да не е по-евтиният. Изборът на правилния домейн ще се изплати в дългосрочен план, дори ако трябва да платите повече, за да го регистрирате.

Автор

ICDSoft е българска компания с дългогодишен опит в хостинг индустрията. Държим на качество и честност в предоставяните услуги, а екипът ни от професионалисти е винаги готов да Ви помогне при нужда.