Категория

Сигурност

Категория

Ще разгледаме пет от най-често срещаните измами – по какъв начин измамниците се опитват да Ви изиграят и какво можете да направите, за да се предпазите от подобни опити за измама.

Ако неупълномощен човек придобие достъп до пощата Ви, той ще може да чете имейлите Ви, да праща имейли от Ваше име или да получи достъп до други Ваши акаунти, асоциирани с тази поща. Така той може да придобие лична информация, която сте пращали или получавали. Колкото по-дълго този човек има достъп до имейл акаунта Ви, толкова повече щети може да нанесе. Ето защо трябва да вземете мерки в момента, в който осъзнаете, че не сте единствените с достъп до дадената пощенска кутия.

В тази статия ще разгледаме паролите: как да изберете добра парола и какви грешки да избягвате. Жизненоважно е да опазите домейните, уебсайт съдържанието и имейлите Ви от неупълномощен достъп, особено ако имате някакъв онлайн бизнес. Ако изгубите някоя от тези услуги, целият Ви бизнес може да е застрашен.

В тази статия ще разгледаме различните видове 2FA, какви приложения можете да използвате, както и по какъв начин можете да добавите 2FA в няколко популярни платформи за управление на съдържание и приложения за електронна търговия. По този начин ще можете да защитите информацията на клиентите си. Ще намерите информация и как да активирате двуфакторна автентикация за акаунтите си с ICDSoft.