ICDSOFT

Технически центрове / Neterra

Neterra Sofia Data Center е най-новият в региона неутрален технически център и единственият за последните 15 години, който е проектиран още от самото начало като технически център. Neterra разполага с декларация за съответствие с директивите на Европейския съюз и стандартите за безопасност.

Neterra

СВЪРЗАНОСТ

Neterra е част от най-големите точки за обмен на интернет трафик в Европа: DE-CIX във Франкфурт на Майн, Equinix в Париж, LINX в Лондон, AMS-IX в Амстердам и Balcan-IX в Букурещ.

Компанията има пряка свързаност с всички съседни страни, с Грузия и Армения през Черно море, с Азия и Африка чрез връзката с подводните кабелни системи MedNautilus и SEE-ME-WE 3.

НАДЕЖДНОСТ

При евентуално спиране на електрическото захранване в центъра са осигурени:

  • UPS: 80 KVA UPS модули, с електричество за 60 минути.
  • Допълнително захранване: 2 x 250 KVA генератори, резервиращи се взаимно, които могат да осигурят постоянно 72 часово захранване. Има възможност за присъединяване и на трети, външен генератор.
  • Независими връзки към 3 МАН оператора и 4 Upstream ISP (през различни преносни трасета), както и мащабна BG-Peering свързаност.

КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ

Климатична система за контрол на температурата и влажността на въздуха осигурява:

  • Вътрешна температура от 21 +/- 3 °C
  • Относителна влажност 50% +/- 10

ХОСТИНГ СЪРВЪРИ

Сървърите ни са специално проектирани за нашата хостинг среда. Изградени са с най-надеждните сървърни компоненти и разполагат с 2 x Quad-core Xeon процесори, до 32 GB RAM, RAID 6 дискови масиви, както и SSD дискове за най-интензивните I/O операции. Hot-swap твърди дискове, захранвания и охладителни системи позволяват ремонти или подмяна на тези компоненти, докато машината остава онлайн.

ОХРАНА И СИГУРНОСТ

Чувствителна противопожарна система, състояща се от: Пожароизвестителна система тип VESDA® (Very Early Smoke Detection Apparatus), пожарогасителна система с газова смес.

24-часова персонална охрана, компютърен контрол на достъпа, видео наблюдение.

РЕЗЕРВНИ (STAND-BY) СЪРВЪРИ

В ICDSoft поддържаме резервните сървъри в постоянен работен режим, така че при възникнал технически проблем с някой от активните сървъри, подмяната може да стане за кратко време. По този начин ние гарантираме над 99,9% непрекъснат режим на работа. Ние разбираме, че сте сериозни, когато става въпрос за онлайн бизнес и сме сериозни в това винаги да имате достъп: по всяко време на деня, 365 дни в годината.