Временно не приемаме нови регистрации за .bg домейни. Ако желаете да Ви уведомим, когато отново започнем да предлагаме такива, моля, пишете ни.

.BG домейн имена

поръчайте сега на ниска цена - 46.46 лв./г., ако закупите с хостинг акаунт

Справедлива цена дори без хостинг акаунт - 63.36 лв./г.


Цените се отнасят за регистрации, трансфери и подновявания


Без допълнителни такси за управление


Възможност да ни упълномощите да извършваме регистрации от Ваше име, за да намалите административната си работа

.BG TLD

Като българска хостинг компания с 20-годишна история и десетки хиляди клиенти от цял свят, сме изключително радостни да можем да предложим регистрация на .BG домейни на нашите клиенти на справедливо ниска цена. ICDSoft е акредитиран Регистратор на .BG домейн имена.

Ползването на .BG домейн име дава по-голяма легитимност на Вашия сайт в България.

Регистрация

ICDSoft предлага регистрация на .BG домейни само за физически/юридически лица с местожителство или законна дейност в България.

За регистрацията на всеки .BG домейн се изисква регистрантът, физическо или юридическо лице, да бъде идентифициран. Това става с предоставянето на съответния документ за идентификация - подписване на заявката за регистрация и удостоверяването с документ за самоличност за физическите лица или предоставянето на фирмени документи за юридическите лица.
Ако подписването на заявката се извършва с електронен подпис, не е необходимо допълнително удостоверяване с документ за самоличност. За юридическите лица електронният подпис трябва да съдържа както трите имена на лицето-притежател на този подпис, така и името на организацията, която това лице представлява.
За юридическите лица, които са вписани в Търговския регистър, не е необходимо предоставянето на фирмени документи, тъй като ние сами ще проверим информацията за фирмата.

При регистрацията на един .BG домейн регистрантът може да избере дали той да бъде защитен или незащитен. Ако изберете да регистрирате защитен домейн, трябва да имате основание за ползване на това име и да предоставите допълнителни документи, за да удостоверите това основание. Повече информация за възможните основания за ползване и необходимите документи можете да намерите в Общи условия за регистрация и поддръжка на домейни в областта .BG и подобластите на Регистър.БГ.
Ако регистрирате един домейн като незащитен (без основание), това означава, че друго лице, което има основание за ползване на името, може да предизвика процедура по арбитриране и евентуално да Ви отнеме домейн името. Арбитриране е възможно в първите пет години след регистрацията на един домейн.

Публичната WHOIS информация за всеки .BG домейн е достъпна на сайта на регистъра на .BG домейн имена (Register.BG) и не може да бъде скрита. За юридически лица са достъпни всички данни на Регистранта (име, адрес, телефон, имейл адрес), докато за физически лица е достъпно само името.

Минималният период на регистрация е 1 година, а максималният период на регистрация е 10 години. Препоръчваме да подновявате Вашия .BG домейн година за година, особено ако той е "незащитен" - при трансфер на домейна към друг регистратор или при арбитриране ще загубите предплатените периоди.

Регистрацията на .BG домейн може да отнеме няколко дни. Има значение и колко бързо ни предоставите подписаната заявка за регистрация, както и допълнителните документи, ако такива се изискват за Вашата регистрация.

DNS услуга

Регистърът на .BG домейни не предлага DNS услуга. Можете да ползвате нашите DNS услуги, като поръчате хостинг акаунт за Вашето .BG домейн име.

Конфигурирането на домейна Ви дава възможност да променяте DNS сървърите за Вашия домейн. Има два варианта за конфигуриране на домейн - през интерфейс на ICDSoft или през интерфейс на сайта на Register.bg. Ако желаете да конфигурирате домейна през интерфейс на ICDSoft, тогава "Ай Си Ди Софт" ЕООД ще бъде зададен като административен контакт на домейна. За активиране на тази опция изберете "Бих желал да конфигурирам домейна през интерфейса на ICDSoft" в полето Конфигуриране на домейна на страницата за поръчка на домейн. Ако изберете опцията да ползвате сайта на Register.bg, моля попълнете и полето "Email за електронна актуализация" за Register.bg.

Подновяване

За да гарантирате безпроблемната работа на домейна и лесното му подновяване, препоръчително е да подновите Вашия .BG домейн поне 20 дни преди неговото изтичане. Ако остават по-малко от 20 дни до изтичането на един .BG домейн, има възможност той да бъде взет за управление от глобалния регистър (Register.BG), като тогава може да се наложи да го подновите при тях.

Ако регистрацията на домейна изтече, имате 30 дни да го подновите. Моля имайте предвид, че е възможно да се наложи да направите подновяването в Register.BG, затова Ви препоръчваме да подновявате Вашия .BG домейн поне 20 дни преди неговото изтичане.

Трансфер

Да, можете да трансферирате регистрацията на .BG домейни от други регистратори към нас. За да е успешен трансферът е необходимо заявката да бъде подадена от настоящия Регистрант на домейна - не е възможна смяната на регистратора и Регистранта едновременно.
Препоръчително е да направите трансфера малко преди изтичането на домейн регистрацията, тъй като предплатеното време се губи при трансфер.
За повече информация се свържете с нашия екип за техническа поддръжка.

Да, възможно е да преместите .BG домейна си от нас към друг регистратор. От наша страна не се изискват никакви действия. Трябва да се свържете с новия регистратор и да пуснете заявка за регистрация при него.