ICDSOFT

Правна информация

Информацията на този сайт е внимателно проверена. Въпреки това ICDSoft не гарантира нейната пълнота. ICDSoft не поема отговорност за последиците, произтичащи от използването на информацията на този сайт. ICDSoft си запазва правото да прави изменения и допълнения към този сайт по всяко време.

Ай-Си-Ди-Софт ЕООД

1421 София, България
ул. "Цветна градина" №39-41, ет.1

МОЛ

Димитър Димитров

Идентификационен номер по ДДС

BG130948460

ЕИК

130948460

E-MAIL

office@icdsoft.bg

ФАКС

+359 2 963 0484