ICDSoft представя ново поколение VPS услуга, предназначена за програмисти, уеб агенции и риселъри! Нашата нова SmartVPS платформа е многофункционално решение на страхотна цена, което Ви позволява лесно да създавате и управлявате множество отделни акаунти!
Есенна промоция - 50%
Използвате промоционален код fallpromo за 50% отстъпка.

Условия за ползване

ICDSoft не изисква от клиентите си да рекламират продукти или услуги на ICDSoft на своите интернет страници под никаква форма. Клиентите могат да използват своята интернет страница за бизнес или лични цели по собствено усмотрение.

Съдържание

Всички услуги, предлагани от ICDSoft, могат да бъдат използвани само и единствено за дейност, която не е забранена от закона.

Забранено е разпространението, съхранението или излагането на данни, материали или информация, които нарушават законите на Република България и/или законите на други държави. Това включва, но не се изчерпва с: материали, защитени от законите за авторски права; материали, които са заплашителни или нецензурни; материали, които са предназначени за лица над 18 години ("само за възрастни"); материали, защитени като фирмена тайна или с друг статут ограничаващ тяхното публично разпространение.

Забранено е излагането и/или съхранението на порнографски и сексуално ориентирани материали. Тази забрана се отнася и за директните връзки към интернет страници с подобно съдържание. Това се отнася и до интернет страници, които подтикват към дейности забранени от закона, насилие или имат съдържание, застрашаващо наш сървър или друг сървър в мрежата. Връзките към страници с подобно съдържание са също забранени.

Примери за забранено съдържание:

Софтуер или мултимедийни файлове (MP3, AVI, MPEG и др.), които нарушават законите за авторски права и защита на интелектуалната собственост

Хакерски програми

Warez страници

Порно страници

Програми за изпращане на нежелана поща (SPAM)

Уеб базирани шел програми

ICDSoft ще бъде в правото си единствен да преценява кое представлява нарушение на тези условия.

Дисково пространство

В случай че даден акаунт използва повече от позволеното дисково пространство, ICDSoft си запазва правото да прекрати предлаганата услуга.

Политика за нови поръчки

При пускане на поръчка на сайта ("www.icdsoft.com"), автоматично ще бъде създаден акаунт и ще бъде активиран интерфейс, позволяващ управлението на закупените услуги от ICDSoft.

Административен панел на ICDSoft:

Интерфейсът позволява и закупуването на допълнителни услуги, както и участие в партньорските програми на ICDSoft ("Риселър програма", "Афилиейт програма"). В различни случаи,
името на интерфейса може да бъде срещано като "Риселърски панел на ICDSoft", "Акаунт панел на ICDSoft".

Препродаване на услугите на ICDSoft:

Когато услугите на ICDSoft се препродават на трети лица, важат следните условия за ползване - "Условия за ползване от риселъри".

Политика по връщане на плащания

В рамките на 100 дни след закупуването на годишна споделена хостинг услуга от ICDSoft, всеки клиент може да се откаже от хостинг услугата и да получи плащането си обратно.

Ако поради някаква причина, клиент на ICDSoft реши да се откаже от предлаганите услуги през първоначалния 100-дневен период, достатъчно е да бъде изпратена заявка чрез електронна поща на адрес pr@icdsoft.bg или да бъде пусната заявка за същото в системата за поддръжка на клиенти достъпна през Административен панел на ICDSoft. След проверка за достоверността на заявката, платената сума за ползване на услугите ще бъде върната на клиента и ще бъде преустановено предоставянето на съответните хостинг услуги.

След изтичане на 100-дневния срок, заплатената сума за ползване на хостинг услугите на ICDSoft не подлежи на връщане. При закупуване на хостинг пакет заедно с регистрация на име в интернет (domain), клиентът има право да получи обратно сумата, заплатена за услугите на ICDSoft, като от нея се приспадне цената за регистрация на име в интернет според ценовата листа на ICDSoft за тази услуга. Цената за регистрация на име в интернет не подлежи на възстановяване.

ICDSoft предлага 15 дневен период за връщане на плащането за хостинг услуги, които се таксуват на месечна база, единствено за първия заплатен период.

Интернет имената се регистрират на името на клиента. При отказ от хостинг услугите на ICDSoft, клиентът има право да продължи да използва регистрираното име според нуждите си.

За да се активира повторно пакет, спрян поради заявка за възстановяване на плащане за закупуване на нов пакет или за подновяване на съществуващ, клиентът е длъжен да възстанови пълната сума, включително свързаните с това разходи (банкови такси, комисиони и др.).

Плащания за хостинг пакети прекратени поради нарушаване на настоящите условия за ползване на услугите на ICDSoft не подлежат на възстановяване.

Целта на политиката по връщане на плащания е да позволи на клиентите на ICDSoft да тестват хостинг услугата, както и да имат възможност да прекратяват услуги, платени по погрешка. ICDSoft си запазва правото да отказва спиране на услугата и връщане на плащания в случаи на злоупотреба с политиката по връщане на плащания. Примери за злоупотреба с политиката на плащания са: 1) закупуване на хостинг акаунт, отказ от него с връщане на плащането и последващото му повторно закупуване, както и 2) многократен отказ от акаунти с цел използване на безплатна хостинг услуга. ICDSoft си запазва правото да определя кое действие е злоупотреба на споменатата политика.

Политика за подновяване на акаунти

ICDSoft не подновява клиентските акаунти автоматично. За удобство на клиента, ICDSoft ще изпрати припомнящо съобщение до e-mail адреса за съответния хостинг акаунт. Клиентът е отговорен за подновяването на хостинг акаунта чрез една от опциите предложени от ICDSoft.

Клиентите нямат право да отварят втори хостинг акаунт за домейн, който вече се хоства чрез ICDSoft. Ако клиентът желае да продължи да хоства даден домейн с ICDSoft, то трябва да поднови съответния акаунт чрез една от опциите предложени от ICDSoft.

Условия за регистрация на домейни чрез ICDSoft

ICDSoft регистрира .EU домейни в EURid, а .HK, .COM.HK, .NET.HK, .ORG.HK, .IDV.HK, и .EDU.HK домейни в domain.net.hk, условията за регистрация/подновяване на които можете да намерите в следващите секции. ICDSoft регистрира останалите домейни в компанията eNom Inc. - акредитиран от ICANN домейн регистратор. В този смисъл, всички такива домейни са обект на Условията за ползване на eNom Inc. Ако Вие решите да регистрирате един или повече домейни чрез ICDSoft, Вие трябва да се запознаете с Условията за ползване на eNom Inc.: http://www.enom.com/terms/agreement.asp

С всяка регистрация или трансфер на домейн към ICDSoft, вие потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с Условията за ползване на eNom Inc.

Изисквания при регистрация и подновяване на .EU домейни

EURid (The European Registry of Internet Domain names) изисква административния контакт на всеки .EU домейн да се намира в страна членка на Европейския съюз. Ако това изискване не бъде изпълнено, регистрацията на домейна ще бъде отказана. Поради ограничения на EURid, ръчното подновяване на .EU домейн не е възможно. Подновяването на .EU домейн се извършва единствено чрез задаване на флаг "автоматично подновяване". По подразбиране ICDSoft ще задава флага "автоматично подновяване" за включен. Ако клиент не желае да поднови определен .EU домейн, той трябва да уведоми ICDSoft поне тридесет дни преди изтичането на домейна, за да бъде изключен флагът "автоматично подновяване".

Всички .EU домейни трябва да отговарят напълно на изискванията на EURid относно регистрацията на .EU домейни. Тези изисквания могат да бъдат разгледани на http://www.eurid.eu/bg/.

Регистрация и доказване на право за регистрация за Хонконгски домейн имена.

Всички Хонконгски домейни трябва да отговарят на изискванията на Internet Registration Corporation Limited (HKIRC). Те са достъпни тук https://www.hkdnr.hk/wp-content/uploads/HKDNR-Registration_Agreement_eng.pdf.

HKIRC периодично правят случайни проверки на регистрираните домейни. Те може да изискват документи, които да потвърждават правото ви да задържите регистрирания домейн. Необходимо е да предоставите изисканите документи до една седмица. Можете да намерите подробности тук https://www.hkirc.hk/content.jsp?id=294#!/3.

Валидация на регистрант

Според изискванията на ICANN е възможно да е необходима валидация на контакт детайлите на домейните. Ако email адреса не е бил потвърден за домейн регистрация, ще бъде изпратено email съобщение за валидация. Собственикът трябва да последва препратката в съобщението в 15 дневен срок, за да избегне прекъсване на регистрацията.

Установяване на собственост

ICDSoft си запазва правото едностранно, по своя собствена преценка и съобразно установената фирмена политика, да разрешава спорове относно собствеността на акаунт или домейн. В тези случаи ICDSoft се ръководи от следните основни правила:

ICDSoft по подразбиране ще даде собствеността на акаунта и/или домейна на лицето, което е платило услугата. Ако плащането е направено през PayPal, за притежател ще се счита собственикът на съответната кредитна карта или на акаунта в PayPal. Ако плащането е направено през Western Union, чрез банков трансфер или по друг подобен път, съответният изпращач на сумата, покриваща покупката на акаунта, ще бъде считан за собственик. ICDSoft си запазва правото да потвърди идентичността на притежателя, като се свърже с него/нея по e-mail или телефон в същия ред на предпочитание.

Ако идентифицирането на самоличността на притежателя на кредитната карта или изпращача на сумата, както е установено по-горе, не е възможно, ICDSoft ще се опита да установи собственика по други начини, които включват, но не се ограничават с проучване на логове, изследване на съдържанието на съответния хостинг акаунт и преглеждане на последователността на годишните плащания за услугата.

В случай на смърт или трайна неспособност на истинския собственик да управлява закупения хостинг акаунт и/или домейн, ICDSoft може да даде правото на собственост на друго лице или организация, но основано единствено и само на проучването, което ICDSoft ще предприеме относно този случай.

ICDSoft винаги ще счита съдебно решение за определящо в случай на спор за собственост на акаунт и/или домейн.

Загубена парола

В случай, че клиентът е загубил или забравил паролата за хостинг акаунт или за домейн, клиентът може да получи съответните данни на текущия e-mail за контакти за акаунта или домейна.

Ако e-mail адресът за контакти не е актуален или е невалиден, клиентът трябва да се обърне към accountmanager@icdsoft.bg, за да се направи проучване по въпроса. В този случай може да бъде приложена политиката за установяване на собственост.

Трафик

Сайтовете на акаунти, които са достигнали месечния си трафик лимит, могат да бъдат ограничавани/спирани автоматично. Също така, ако един акаунт е надвишил месечния си трафик, допълнителният трафик се заплаща на цена, определена за всеки хостинг план. Ако достъпът до един сайт е ограничен заради надвишен трафик, и няма неплатени задължения за акаунта, сайтът ще бъде пуснат на първо число от следващия месец, когато броячът на трафик се занулява. Ако дължимите суми за допълнителен трафик не бъдат заплатени, хостинг пакета подлежи на окончателно затваряне.

Чатове

Употребата и/или връзки към IRC (Internet Relay Chat) сървъри, ботове, IRC програми като EggDrop, BitchX, ircii и др. на сървърите на ICDSoft е забранена.

Резидентни програми

Стартирането резидентни програми на сървърите за споделен хостинг на ICDSoft е забранено.

Системни ресурси

За да поддържаме стабилността на нашите сървъри, имаме няколко наложени ограничения върху наличните системни ресурси на споделените хостинг планове, включващи но не ограничени до:

Системна памет: Всеки клиент може да използва известна част от цялата налична памет на сървъра.

CPU: Скриптове или програми, отнемащи твърде много процесорно време, биват терминирани.

Едновременно изпълняване на няколко CGI скрипта: Системата не позволява едновременното изпълняване на твърде много CGI скриптове от един и същ потребител. При задействане на това ограничение, изпълнението на следващите CGI заявки ще предизвика съобщение за грешка.

Дисково пространство заето с MySQL бази данни: В случаи, когато цялостта на MySQL услугата е застрашена, може да бъде ограничено използваното дисково пространство за MySQL бази данни. Няма да бъдат слагани ограничения на акаунти, които използват по-малко от 3 GB за MySQL бази данни.

Ограничение на броя inodes: Общият брой файлове и папки на един хостинг акаунт не трябва да надхвърля 500 000.

Ограничение на броя виртуални хостове: Броят виртуални хостове за всеки акаунт се определя от няколко фактора, включващи броя паркирани домейни към акаунта, броя на създадените поддомейни и допълнителните IP адреси и SSL сертификати. Клиенти с голям брой виртуални хостове в сървърната конфигурация (над 1000) е възможно да бъдат помолени да намалят техния брой.

Ограничение на броя MySQL връзки: Всеки MySQL потребител не може да надвиши определен брой връзки към MySQL сървъра.

Ограничение за големина на пощенска кутия: Всяка пощенска кутия на споделен сървър може да заема определено дисково пространство и брой писма в нея, според плана на хостинг акаунта.

ICDSoft има правото да променя изброените тук ограничения, както и да добавя допълнителни лимити без предварително предупреждение, в случай, че даден акаунт застрашава стабилността и производителността на сървъра поради прекомерна употреба на системни ресурси. Допълнителните лимити може да са свързани с MySQL, употребата на памет и процесорно време, както и със спиране на достъп до дадени директории.

Мулти-домейн хостинг

Мулти-домейн хостинг означава практиката за хостване на множество различни сайтове, всеки с различен домейн, на един и същ хостинг план. Всеки хостинг акаунт, намиращ се на наш сървър, е предназначен за използване с един домейн или множество домейни, според съответния хостинг план. Паркираните домейни действат като псевдоними на главния домейн - те показват същата уеб страница и споделят същите пощенски кутии. Ако хостинг пакетът не позволява хостване на множество домейни, то насочването на паркиран домейн към подпапка или поддомейн на хостинг акаунта, чрез .htaccess файл или по какъвто и да е друг начин, не е разрешено.

Прокси софтуер и пренасочване на уеб адреси

Използването и/или инсталирането на PRОXY софтуер на сървърите на ICDSoft е забранено. Сайтове, които предлагат услуги за скъсяване на уеб адреси не са позволени също.

Разпространение и/или предаване на нецензурни или неприлични изказвания или материали

При установено нарушение на законовите норми на Република България и/или законите на друга държава клиентът ще бъде подведен под съдебна отговорност.

Публикувано съдържание

Клиентите, използващи услугите на ICDSoft, носят пълна отговорност за публикуваните материали на страниците си. Забранени са материали, които съдържат заплахи, обиди към личности или групи от хора, расизъм, нетолерантност или клевети. Клиентът носи пълна съдебна отговорност за съдържанието на публикуваните материали. ICDSoft ще окаже пълно съдействие на съответните власти и/или упълномощени лица при разследването на подобен род нарушения.

Собственост и отговорност за съдържанието на акаунта

Съдържанието на един хостинг акаунт се счита за собственост на клиента, притежаващ хостинг акаунта. ICDSoft няма да използва съдържанието на хостинг акаунта за цели, различни от осигуряването на самата хостинг услуга. ICDSoft не предоставя данни или съдържание на хостинг акаунта на трети лица под никаква форма, освен ако това задължение не произтича по закон, или ако клиентът се е съгласил.

Като собственик на съдържанието на хостинг акаунта, клиентът носи отговорност за това съдържание, включително и за произтичащите от него проблеми, свързани със сигурността. ICDSoft си запазва правото да блокира достъпа до съдържание, което заплашва сигурността на сървъра, на хостинг услугата, на данните на другите клиенти на сървъра, или репутацията на ICDSoft. ICDSoft има право да прецени кое точно съдържание е заплаха за сигурността.

Права върху интелектуална собственост

Материали, достъпни чрез услугите предлагани от ICDSoft, защитени с авторски права и/или търговски марки, търговски тайни или патенти, могат да се използват единствено и само с изричното разрешение на собственика на тези права. Интернет име, използвано с услугите на ICDSoft, не трябва да бъде в нарушение на законите за авторски права, интелектуална собственост, защита на търговски марки и др.

Мрежова сигурност

Клиентите на ICDSoft нямат право да използват предоставените им ресурсите с цел нарушаване сигурността и/или защитата на която и да е мрежа, компютър или потребител в интернет.

Това включва, но не се изчерпва с: достъп до данни, които не са предназначени за съответния потребител; използване на сървър или хостинг пакет, за които на потребителя не са предоставени права; разбиване на пароли, търсене на пробиви в сигурността на други мрежи, сървъри и/или други компютри в интернет.

Дейности като: DoS (denial of service) атаки, изпращане на нежелана електронна поща (спам, вируси, mail bombing), генериране на интернет трафик, насочен към блокиране или нарушаване работата на компютърна мрежа, сървър или устройство в интернет, са забранени на сървърите на ICDSoft.

ICDSoft ще окаже пълно съдействие на съответните власти или упълномощени лица при разследването на подобен род нарушения. Неоторизираният достъп до компютърни системи и мрежи ще бъде преследван с пълната сила на закона.

Спам

Изпращането на нежелана поща (спам) и/или генериране на електронни съобщения със злонамерени цели са забранени на сървърите на ICDSoft. Вашето интернет име или страница не трябва да бъдат посочвани като източник или посредник на спам.

Като спам се класифицират съобщения с рекламна/търговска цел, изпращани чрез електронна поща до множество получатели, които не са заявили желание да получават такъв род информация. Публикуването на електронен адрес в интернет не представлява искане или покана за получаване на такива eлектронни съобщения.

Тази забрана важи и за случаите когато нежелана поща, свързана по някакъв начин с услугите предоставяни от ICDSoft, се изпраща чрез услугите на друг интернет доставчик.

Ако се докаже, че клиент е изпращал спам, ICDSoft има правото да прекрати предоставените услуги без предупреждение както и да отказва услуги на този клиент за в бъдеще. ICDSoft има правото да определя какво нарушава установената анти-спам политика. Всяко доказано нарушение ще доведе до прекратяване на предлаганите услуги, без право на възстановяване на плащането за предоставените хостинг услуги.

Злоупотреби

Всеки опит да се накърни репутацията, да се клевети, заплашва или нанася вреда на клиент, служител или собственост на ICDSoft, или директно на компанията, e основание за незабавно прекратяване на предоставяните хостинг услуги, без право на възстановяване на плащането. Подобни опити ще бъдат преследвани с цялата строгост на закона.

Злоупотреби с промоции

ICDSoft си запазва правото да обявява промоции на различни услуги, на цена по-ниска от обявената в сайта или в ценовата листа за риселъри. Всяка промоция може да бъде за един или повече различни типове услуги - нови акаунти, подновявания, трансфери на домейни и т.н. Опити да се използват промоционални кодове или да се заплаща един тип услуга, възползвайки се от промоция за друг тип услуга, ще се счита за нарушение на правилата на промоцията и това е основание за прекратяването на всички услуги, свързани с лицето, което се опитва да наруши тези правила.

Освобождаване от наказателна отговорност

Клиентът се задължава да защитава и предпазва ICDSoft, нейните представители, клиенти, членове на ръководния персонал или служители от каквито и да е искове, задължения и съдебни разноски, които биха могли да възникнат при нарушаване на тези Условия. Клиентът се задължава да ограничи евентуалните задължения на ICDSoft до сумата, заплатена за използваните услуги.

Отказ от предоставяне на услуга

ICDSoft си запазва правото да откаже хостването на уязвим софтуер, който би могъл да бъде използван, например, за придобиване на неоторизиран достъп до сървъра или за изпълнение на програми с правата на потребителя, притежаващ въпросния уязвим софтуер. Потребителите са лично отговорни за сигурността на софтуера, инсталиран в тяхното пространство, и са длъжни да проверяват редовно при разпространителя на съответния софтуер за новооткрити проблеми със сигурността, и съответно да го актуализират до последната сигурна версия. В случай, че бъде открит уязвим софтуер в потребителското пространство на клиента, ICDSoft си запазва правото да прекрати достъпа до съответния софтуер или, ако бъде сметнато за нужно, изцяло до потребителския акаунт. Изключителната цел на тези действия е да се предотврати нанасянето на щети на клиента и останалите клиенти, намиращи се на същия сървър, и може да бъде направено със или (при спешни случаи) без предварително известие.

ICDSoft си запазва правото да ограничава или спира части от хостинг услугата, или цели хостинг акаунти, в случай че работата на тези акаунти застрашава сигурността и стабилността на хостинг системата и/или нормалната работа на други клиентски акаунти/услуги.

ICDSoft си запазва правото по собствено усмотрение да откаже или да преустанови предлаганите хостинг услуги. Нарушението на което и да е от условията за използването на хостинг услугите на ICDSoft може да доведе до предупреждение, спиране или прекратяването им. Предоставянето на фалшиви лични данни при регистрация ще доведе до прекратяване на хостинг услугата.

Условия за ползване на WHOIS защита

WHOIS защитата заменя WHOIS данните на Вашия домейн с данните на SureSupport.com. Вие оставате собственик на Вашия домейн и можете да изключите защитата по всяко време.

Доставка на e-mail съобщения: При активирана WHOIS защита всички e-mail адреси (на регистранта/собственика, на административния, на техническия и на юридическия контакт) ще бъдат подменени със случайно генериран e-mail адрес @privacy.suresupport.com. Този адрес ще препраща всички съобщения към Вашия официален адрес за регистранта/собственик.

Доставка на писма и пощенски пратки: Доставката на писма и пощенски пратки, изпратени до WHOIS контакта на SureSupport, не е гарантирана. Може да прегледаме доставката и по собствено усмотрение да се свържем с вас.

Съхранение на данните за официалните/истинските собственици на домейните: Когато WHOIS защитата за Вашия домейн е включена, Вашите данни за контакт няма да бъдат съхранявани от трети лица (ICANN или официалния домейн регистратор).

Редакция на контактите за домейна: Ако сте включили WHOIS защитата, трябва да редактирате данните за домейна единствено чрез интефейсите на ICDSoft. Редакция, извършена с помощта на друг интерфейс (например чрез домейн регистратор), може да доведе до несъответствия в информацията за контакт на домейна.

Потвърждение на WHOIS данните: Включването или изключването на WHOIS защитата, както и всяко генериране на нов частен e-mail адрес може да изисква потвърждение на WHOIS данните на домейна. Според правилата на ICANN ще бъде изпратено съобщение с линк за потвърждение на реалния e-mail адрес на собственика на домейна. В рамките на 15 дни е нужно да посетите линка в съобщението, за да потвърдите Вашия e-mail адрес и да избегнете прекъсване на работата на Вашия домейн.

Пазене на лог файлове

Лог файловете на уеб сървъра и FTP сървъра може да се броят или да не се броят за част от дисковото пространство на потребителя, в зависимост от типа услуга, която той ползва (споделен/виртуален сървър).

В случаите, в които лог файловете на уеб сървъра и FTP сървъра не се считат за част от дисковото пространство на потребителя, те ще се пазят на сървъра за максимум две години. HTTP и FTP лог файлове, които са по-стари от две години, ще се изтриват автоматично.

Хостинг план за учебни заведения

Хостинг планът с наименование "Учебни заведения" се предлага само за учебни заведения и институции. Примери за учебни заведения са начални, средни и висши училища, които предлагат формално образование, както и техните функционални еквиваленти в различните страни. Потребителят/собственикът на предоставената хостинг услуга е юридическото лице, което представлява учебното заведение, като това не включва служител, възпитател или ученик/студент, който е част от учебното заведение. Хостинг услугата е предназначена да бъде ползвана за официалните цели на учебното заведение като например неговия официален уеб сайт.

ICDSoft си запазва правото да решава по свое усмотрение дали даден потребител, който кандидатства за този хостинг план, е учебно заведение или не, както и дали услугата се използва за официални цели на образователната институция.

Условия за ползване на услугата Преместване на Сайт

Преместване на Сайт е услуга, предлагана от ICDSoft на клиентите, закупили хостинг акаунт, и представлява физическото местене на данните на сайта от друг хостинг доставчик, както и първоначалното конфигуриране на този сайт. Тази услуга може да се използва от клиенти еднократно, в първите 100 дни от техния договор за хостинг услуга и важи за един или множество сайтове, в зависимост от закупения план, включващ набор от файлове и съответната база данни.

Клиентът може да поиска ползването на тази услуга чрез тикет oт Административния панел на ICDSoft. Преди започване на миграцията на данни ICDSoft може да изиска от клиента допълнителна информация, включваща подробности относно самия сайт или детайли за логин на отдалечен сървър. За самата миграция клиентът трябва да осигури едно от следните две неща:

файловете и базата данни в некриптиран архив или в такъв с парола за декриптиране. MySQL базата данни трябва да бъде в .sql или друг текстов формат, а не в машинен формат (binary data).

детайли за логин (потребителско име, парола) до данните на сайта на отдалечен сървър с FTP/cPanel/SSH достъп. Тези детайли за логин ще се използват само за еднократно сваляне на данните за сайта.

при пускането на заявка за трансфер на сайт, клиентът трябва да има пълни права за местенето на съдържанието на сайта, скриптовете, използвани за управлението му и неговия дизайн.

В случай че данните са на отдалечен сървър, но са повредени, недостъпни или неизползваеми по друга причина, ICDSoft няма да комуникира с техническите лица, отговарящи за този отдалечен сървър. В такива случаи ICDSoft ще се свърже с клиента с информация относно проблема и действията, които клиентът трябва да предприеме по отстраняването му.

Услугата Преместване на Сайт не гарантира, че местеният сайт ще работи правилно на сървърите на ICDSoft. Файловете и базата данни на сайта ще бъдат качени на сървърите на ICDSoft както са предоставени и екипът за техническа поддръжка на ICDSoft ще се опита да конфигурира сайта. В този смисъл самият сайт трябва да е съвместим с технологиите, предлагани на сървърите на ICDSoft, да бъде сигурен, както е описано в секция "Отказ от предоставяне на услуга", и да не бъде лимитиран до определена хостинг компания или услуга.

ICDSoft не може да гарантира, че преместването на сайт ще е възможно или успешно. В случай на неуспешен трансфер или невъзможност за осъществяване на такъв, клиентът има право да поиска връщане на парите, заплатени за хостинг услугата.

Преместването на имейл съобщения и конфигурирането/пренасочването на домейн не се покриват от услугата Преместване на Сайт. Преместването на имейл съобщения е възможно при определени условия, само в случай че данните са предоставени в определен формат (cPanel backup или Maildir). Конфигурирането на домейн е възможно, само когато той е регистриран през ICDSoft

ICDSoft не носи отговорност за вреди, настъпили вследствие от недостъпността на сайта по време на миграцията, както и вследствие на проблеми, настъпили с работата на сайта след миграцията.

Отказване на права

ICDSoft не поема отговорност за щети, нанесени върху Вашия бизнес и не предлага гаранции по отношение на хостинг услугите, които предлага. Това включва загуба на данни поради забавяния и/или прекъсвания на услугата, причинени от ICDSoft или служителите й. ICDSoft си запазва правото да промени или обнови условията за използване на услугите си без предварително предупреждение. Неспазването на условията за използване на услугите на ICDSoft ще предизвика спиране прекратяване на хостинг услугите предоставяни на клиента.

Клиенти на ICDSoft, предлагащи или препродаващи хостинг услуги на ICDSoft на трети лица са длъжни да спазват Условията на ICDSoft, както и всички закони за защита на личните данни и информация.

Ограничена отговорност

Клиентът е съгласен, че Доставчикът не е отговорен за: (1) временно прекъсване на предлаганите от Доставчика услуги, включително, но не само, на услугите за регистрация на домейн и уеб хостинг; (2) вреди от използването на предлаганите от Доставчика услуги, включително, но не само, на услугите за регистрация на домейн и уеб хостинг; (3) спиране работата на Клиента; (4) прекъсването или забавянето на достъпа до уеб страниците и/или услугите на Доставчика; (5) загуби или пречки, причинени от действия или случаи извън контрола на Доставчика; (6) липсващи и неполучени данни, увреждане, унищожение или други модификации; (7) загуби или пречки, причинени от неоторизирана употреба или злоупотреба на Клиентския акаунт; (8) вреди от прилагането на Условията за ползване/политиката на Доставчика.

Доставчикът също така няма да бъде отговорен за всякакви директни и индиректни вреди от всякакъв род (включително пропуснати ползи), независимо от тяхната форма. Това важи и когато Доставчикът е бил предупреден за вероятността от такива повреди. Максималната обща отговорност на Доставчика няма да превиши общата сума, платена от Клиента за разглежданата услуга, но не повече от 200 лв.

Последно обновяване: 11 септември 2019 г.