• Създаване на пощенски кутии
 • Пренасочване на входяща поща от една пощенска кутия към друга
 • Автоматичен отговор за дадена пощенска кутия
 • Catch-all пощенска кутия
 • Конфигуриране на квота за пощенските кутии
 • Смяна на паролата на пощенска кутия
 • Извършване на групови действия за няколко пощенски кутии наведнъж
 • Включване на SpamAssassin
 • Изключване на SpamAssassin
 • Създаване на хедър филтри
 • Включване на известия за забавени писма
 • Разрешаване на връзки към външни SMTP сървъри за Вашия акаунт
 • Копирай кутия