Ползване на токени за сигурност при влизането в Контролния панел

  • Какво е двуфакторна автентикация (two-factor authentication)?
  • Загубен достъп до програмата за токени