Let's Encrypt е издател на сертификати, предоставящ напълно безплатни SSL/TLS сертификати, които се приемат от всички модерни браузъри. Това означава, че със сертификат Let's Encrypt, който е инсталиран за Вашия сайт, вие и Вашите посетители ще имате достъп до сайта си по сигурен канал (SSL, https://) без браузърът да показва предупреждения относно сигурността. Сертификатите се подновяват на всеки 60 дни, като процесът е напълно автоматизиран.

Основното предимство на Let's Encrypt е предоставянето на безплатен сертификат чрез автоматизиран процес за издаването и инсталирането му. Това са сертификати, при които се валидира само домейна - верификацията потвърждава единствено, че сертификатът се издава на собственика на домейна. За разлика от комерсиалните (платени) сертификати, сертификатите Let's Encrypt нямат възможност да покажат зелено барче в браузъра, не предоставят гаранции за разбиването на сертификата, както и не предлагат допълнителни услуги, като например печат на издателя, който можете да сложите на сайта си.

Можете да прочетете повече за Let's Encrypt на техния уеб сайт: https://letsencrypt.org/.

В случай че Вашият хостинг доставчик предлага сертификати Let's Encrypt, вие ще видите секция Let's Encrypt във вашия Контролен панел, секция SSL/HTTPS достъп.