Можете да инсталирате сертификати Let's Encrypt за Вашите домейни, поддомейни и паркирани домейни, чрез Контролния панел, секция SSL/HTTPS достъп -> СертификатиLet's Encrypt. Това е възможно само ако Вашият хостинг доставчик предоставя тази услуга.

В секцията Сертификати Let's Encrypt можете да изберете имената (FQDN), за които искате да издадете сертификат Let's Encrypt. Ако желаете да издадете сертификат за всички поддомейни на даден домейн, трябва да го издадете за поддомейн *. За да създадете сертификат, натиснете бутона Включи за избрания адрес. При това действие автоматично ще се подаде заявка към издателя на сертификати за избраните имена и тези сертификати ще бъдат инсталирани на сървъра. Ако даден домейн/поддомейн не е насочен към сървъра, на който се намира Вашият акаунт, няма да може да бъде издаден сертификат Let's Encrypt за него. В такъв случай статусът на заявката ще бъде "Неуспешен опит за активация".

След издаването на сертификатите, те ще бъдат автоматично подновявани на всеки 60 дни, тъй като сертификатите Let's Encrypt се издават за период от 90 дни. Няма нужда от каквато и да е намеса от Ваша страна по време на подновяването.

Ако желаете да спрете сертификат Let's Encrypt, трябва да изберете съответните имена от таблицата, и да използвате бутона Изключи.

В случай че имате допълнителни домейни, които са паркирани към акаунта, секцията "Покажи записите на" ще Ви даде възможност да изберете кои имена да бъдат показани на екрана. Домейните и поддомейните в списъка са подредени по азбучен ред.

Ограничения на сертификатите Let's Encrypt:

  • Ако активирате сертификат Let's Encrypt за даден поддомейн/домейн, за който имате вече инсталиран комерсиален сертификат, сертификатът Let's Encrypt ще бъде с приоритет. Ако деактивирате сертификата Let's Encrypt, Вашият комерсиален сертификат ще бъде възстановен.
  • Съществува ограничение от 20 сертификата на седмица на домейн. Този лимит включва и сертификатите за поддомейните на домейна.