Тази тема на документацията обяснява как работи секцията "Настройки за разрешени и забранени адреси".

Секцията "Настройки за разрешени и забранени адреси" позволява да се забрани или разреши получаването на писма на база на техния изпращач (Envelope Sender) или получател (Envelope Recipient).

Изпращач (Envelope Sender) и получател (Envelope Recipient) са адресите, които се използват в комуникацията между пощенските сървъри. Envelope sender адресът показва адреса на изпращача както е зададен от изпращащия сървър. На нашите сървъри Envelope Sender се записва в Return-Path хедъра на писмото, и ако погледнете кода на писмо получено на наш сървър, можете да намерите този адрес записан така. Получател (Envelope Recipient) e кутията, която получава писмото. Моля, имайте предвид, че е възможно да не видите изобщо този получател в самото писмо. Пример за това е ако изпращачът използва скрито копиe (BCC), за да прати писмото.

Адресите От (From) и До (To) в хедърите на писмото се определят от изпращача в тяхната програма за електронна поща и биха могли да бъдат манипулирани лесно. Затова и повечето спам писма имат неточни и манипулирани От и До хедъри. По принцип хедърите на писмата не са надежден начин за блокиране на спам писмата, защото манипулирането им е стандартна практика.

Секцията "Настройки за разрешени и забранени адреси" работи на две нива:

  • на глобално ниво за всички кутии на хостинг акаунта чрез бутона "Промяна на общите настройки" в секцията "Пощенски кутии" в контролния панел.
  • на локално ниво за всяка пощенска кутия чрез бутона "Филтри" за конкретната кутия.

Ако искате да блокирате писма по От/До (From/To) хедърите, можете да направите това от секцията "Хедър Филтри".