Секцията "SSH достъп" на Контролния панел за хостинг акаунта Ви позволява да включвате SSH достъпа за Вашия главен потребител на Контролния панел, както и да управлявате достъпа до различни мрежови инструменти и инструменти за компилиране.

ВАЖНО: Разрешаването на SSH достъп до Вашия хостинг акаунт или разрешаването на достъп до който и да е от мрежовите инструменти или инструментите за компилиране, може да понижи нивото на сигурност на Вашия хостинг акаунт. Моля, разрешавайте този достъп само ако планирате да ги използвате.

SSH достъп

За да включите SSH достъп за Вашия главен потребител на Контролния панел, просто натиснете бутона Включи в подсекцията "SSH достъп". След това ще можете вече да се свързвате със сървъра по SSH с потребителското име и паролата за Вашия Контролен панел.

Можете да конфигурирате достъп до акаунта с ключ, и след това да изключите достъпа с потребителско име и парола. Инструкции за конфигуриране на достъп с ключ можете да намерите тук.

SSH достъп не може да бъде даден на допълнителни потребители за Контролния панел. 

Допълнителни инструменти

Мрежовите инструменти, за които се отнася тази секция, включват curl, wget, links, lynx, ncftp3, ncftpget, ncftpput и netkit-ftp. По подразбиране за подобрена сигурност достъпът до тях, както и до инструментите за компилиране, е изключен, тъй като те могат да бъдат използвани от хакери в случай, че скриптовете на Вашия акаунт бъдат компрометирани. За да включите достъпа до изброените инструменти или до компилаторите, трябва да натиснете бутона Включи на съответния ред.