Секциите на Контролния панел, които позволяват избор на парола за достъп до Контролния панел, FTP, пощенската услуга или базите данни, ви позволяват да генерирате автоматично случайни пароли. Инструментът предлага сигурни пароли, които са трудни за познаване. Можете да ги запазите в софтуер за управление на пароли или в програмите, с които достъпвате конкретните услуги.

За да стартирате генератора на пароли, трябва да натиснете бутона Генерирай в интерфейса за избор на парола.

Бутон за генериране на парола

Може да избирате между три различни типа пароли:

  • Произволна: Паролата се състои от малки и главни латински букви, цифри и специални символи.
  • Произносима: Паролата е съставена само от малки латински букви.
  • Фраза: Паролата съдържа думи на английски, разделени с интервали.

Можете да задавате дължина на паролата. Дори най-кратките пароли, създадени от този инструмент, се считат за сигурни. Ако ще съхранявате паролите в софтуер, може да изберете по-дълги пароли. Ако се очаква да ги въвеждате периодично на ръка, по-удобно е да предпочетете кратки пароли.

Генератор на случайни пароли

След като сте избрали парола, трябва да я копирате или да я запишете. След това натиснете бутона Използвай. Паролата ще бъде прехвърлена в съответните полета на интерфейса за въвеждане на парола. За да приложите новата парола за услугата, натиснете съответния бутон Задай, Добави, Промени или Запази.

Ако решите да не задавате нова парола, просто натиснете някъде другаде в Контролния панел, за да затворите прозореца с генератора на пароли.