ВЗЕМИ СВОЯ НОВ ХОСТИНГ ПЛАН С 75% ОТСТЪПКА
75% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ПЛАНОВЕ

Git

Секцията Git в Контролния панел Ви позволява да създавате Git хранилища (repositories) на Вашия хостинг акаунт. Също така имате възможност да инсталирате софтуера GitList, който може да бъде използван за преглед на Вашите Git хранилища чрез произволен браузър.

Създаване на Git хранилище

За да създадете Git хранилище на Вашия акаунт, трябва да изберете поддомейна и пътя за уеб достъп. Те определят уеб адреса, който ще използвате, за да достъпвате до Git хранилището отдалечено от друг сървър или от локалния Ви компютър.

Всички хранилища ще бъдат съхранявани в директория /private/git.repostorage на Вашия хостинг акаунт. Трябва да изберете името и описанието за хранилището, което създавате. Ще бъде създадена директория с името на хранилището, например:

/private/git.repostorage/name_of_repository

Уеб адресът на хранилището ще бъде автоматично защитен с потребителско име и произволно генерирана парола. След това можете да промените потребителите с достъп до интерфейса, използвайки секцията Защити / Защита на уеб достъп в Контролния панел.

Инсталиране на GitList

Можете да инсталирате GitList на Вашия хостинг акаунт, използвайки подсекцията Инсталиране на GitList в секцията Git на Контролния панел. Софтуерът GitList Ви позволява да преглеждате Git хранилища чрез браузър, да виждате различните версии на всеки файл и историята на промените. GitList е безплатна програма с отворен код написана на PHP.

За да инсталирате GitList, трябва да изберете поддомейна и пътя до директорията, където искате да бъде инсталиран. Също така трябва да посочите пътя до Git хранилищата, които искате да показва. Ако сте създали хранилищата, използвайки Контролния панел, тогава Вашите хранилища ще са в следната директория:

/private/git.repostorage

Директорията ще бъде автоматично защитена с потребителско име и произволно генерирана парола. След това можете да промените потребителите с достъп до интерфейса, използвайки секцията Защити / Защита на уеб достъп в Контролния панел.

GitList не е съвместим с PHP 5.3 и 5.6, затова ще трябва да използвате PHP 7.4 или 8, за да работи успешно този софтуер.