SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!
ВЗЕМИ СВОЯ НОВ ХОСТИНГ ПЛАН СЪС 75% ОТСТЪПКА
75% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ПЛАНОВЕ

Обща информация

Вашият хостинг акаунт (Вашият уебсайт и/или пощенски кутии) може да спре да функционира правилно, ако неговата квота за дисково пространство или inodes (брой файлове и съобщения) е достигната. Тъй като голяма част от приложенията създават временни файлове, за да функционират правилно, ако Вашият акаунт е достигнал квотата за дисково пространство или inodes за Вашия план, то сайът Ви няма да може да създаде тези временни файлове и дори може да се счупи. Ако сте достигнали квотата за дисково пространство или inodes, няма да можете да получавате нови писма и всички писма, адресирани до Вашите пощенски кутии, ще генерират грешки до техните изпращачи, информирайки ги, че сте достигнали квотата за дисково пространство на Вашия акаунт. Затова Ви съветваме да се уверите, че Вашият акаунт винаги разполага с достатъчно свободно пространство (минимум 10%).

Проверка на използваното дисково пространство/inodes

Разделът "Ресурси" в Контролния панел е безценно средство за проверката на използваното дисково пространство и inodes за Вашия хостинг акаунт. Там ще откриете сумата на дисковото пространство и inodes за главните директории на Вашия акаунт (www, private, backup), пощенските кутии и бази данни. Можете да видите детайлен списък на използваното дисково пространство и inodes за определена директория (или категория), избирайки я.

Грешка "Дървовидният изглед не може да бъде показан поради прекалено много елементи."

Ако има прекалено много елементи в определена директория на Вашия акаунт, дървовидният изглед в раздел "Ресурси" в Контролния панел може да не се покаже поради съображения за съвместимост с някои браузъри и ще видите следната грешка: "Дървовидният изглед не може да бъде показан поради прекалено много елементи.". В такъв случай можете да проверите използваното дисково пространство и inodes самостоятелно през SSH, използвайки командите, описани по-долу. Детайлна информация за свързването през SSH с Вашия хостинг акаунт е налична в категорията SSH от нашата онлайн документация.

Използвайте следната SSH команда, за да проверите текущото потребление на дисково пространство в директория от Вашия акаунт:

du -sm * | sort -rn | head -n 20

Командата ще Ви предостави списък с двайсетте най-големи директории или файлове в текущата директория. До всяка директория или файл ще откриете техния размер в мегабайти (MB).

За да проверите потреблението на inodes за определена директория, използвайте тази команда:

for dir in `ls -d */`; do icount=$(find $dir | wc -l); echo "$icount - $dir"; done | sort -rn | head -n 20

Командата ще извади списък с двайсетте директории, който съдържат най-много inodes в текущата директория.

Намаляване на използваното дисково пространство/inodes

След като откриете кои директории/файлове използват най-много дисково пространство или inodes, трябва да намерите как да намалите Вашето потребление. Много често ограниченията за дисково пространство и inodes се достигат поради натрупване на остарели или ненужни файлове, скриптове, архиви или приложения.

Можете да изтриете директории/файлове или да ги свалите на локално устройство от Вашия акаунт, ако не са необходими за работата на Вашия уебсайт, чрез раздела "Файлове" на Контролния панел или чрез FTP. Можете да намерите детайлни инструкции как да се свържете с Вашия акаунт чрез FTP в категорията "Качване на файлове" от нашата онлайн документация.

Ако приложение или скрипт създава временни файлове (например файлове за сесии) или архиви без да ги изтрива регулярно, трябва да проверите официалната документация на това приложение или скрипт за инструкции относно автоматичното изтриване на временните файлове или архиви след определено време. Можете да съхранявате файлове за сесии или временни такива в /tmp директорията на сървъра и те ще се изтриват автоматично. Ние създаваме системни архиви на всички акаунти (съдържащи всички файлове, писма и бази данни) два пъти на ден и ги пазим за минимум 7 дни, така че можете да намалите честотата на изпълнение на скриптове или приложения, които създават архиви на Вашите данни.

В случай, че акаунтът Ви е достигнал ограничение за дисково пространство или inodes заради съобщения във Вашите пощенски кутии, то можете да откриете инструкции как да намалите потреблението на дисково пространство и inodes за пощенски кутии в нашата статия "Превишена квота на пощенска кутия".

Възможно е да достигнете квотата за дисково пространство за Вашия акаунт, ако Вашите бази данни използват прекалено много дисково пространство. В такъв случай Ви съветваме обстойно да разгледате таблиците на Вашите бази данни чрез приложението phpMyAdmin. Инструкции относно достъпването на phpMyAdmin ще намерите в нашата статия "phpMyAdmin достъп".

Ъпгрейд

Ако не можете да намалите потреблението на дисково пространство или inodes, трябва да проверите възможните опции за ъпгрейд на Вашия акаунт.

Известия

По подразбиране изпращаме известия, когато Вашият хостинг акаунт достигне 90% и 99% от своята квота за дисково пространство, и 80% и 100% от своята квота за inodes. Тези съобщения се изпращат до имейл адреса, който сте оставили за връзка в раздел "Моите данни" на Контролния панел. Можете да изключите или промените стойността по подразбиране за изпращане на известия при достигане на дисковата квота от 90% спрямо Вашите лични предпочитания в раздел "Ресурси" на Контролния панел. Съветваме Ви да не изключвате тези известия, за да гарантирате непрекъснатата работа на Вашия хостинг акаунт и свързаните с него услуги.