SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!
ВЗЕМИ СВОЯ НОВ ХОСТИНГ ПЛАН СЪС 75% ОТСТЪПКА
75% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ПЛАНОВЕ

Можете да използвате раздел "WordPress мениджър" във Вашия Контролен панел, за да смените адреса (Site URL) на WordPress инсталациите на Вашия хостинг акаунт, следвайки следните стъпки:

1. Отворете WordPress мениджъра на Контролния панел.

2. Намерете WordPress инсталацията в списъка и натиснете бутона "Управлявай" за нея. Това ще Ви отведе в страницата за управление на WordPress инсталацията.

3. Изберете желания адрес използвайки контролите в карето "Site URL". Избраният адрес ще се визуализира под тях. Контролите са, както следва:

HTTPS: Изберете адресът да използва HTTPS вместо HTTP. Това е възможно, само ако има инсталиран валиден сертификат за хоста.

WWW: Добавете префикс "www." към адреса.

Изберете поддомейн: Изберете поддомейн от списъка с поддомейни създадени на акаунта.

Изберете домейн: Изберете домейн от списъка с домейни асоциирани с акаунта.

Изберете директория: Изберете директория от избрания поддомейн. Оставете празно, за да изберете главната директория на домейна/поддомейна. Ако изберете директория, която е различна от сегашната, реално ще преместите WordPress в новата директория. Повече информация за този процес е налична в статията ни "Местене на WordPress между директории или поддомейни на един и същ хостинг акаунт".


Активиране на HTTPS в WordPress

4. Натиснете бутона Промени.

Когато смените адреса на WordPress, се извършват следните действия:

  • Създава се временен архив на WordPress инсталацията за възстановяване в случай на възникнал проблем. Повече информация за тези архиви можете да намерите в статията "Създаване, изтегляне и възстановяване от WordPress архиви" от документацията ни.
  • Сменя се Site URL (WordPress Address) настройката.
  • Сменя се Home (Site Address) настройката.
  • Търси се и се замества стария адрес с новия в базата данни.

Важно: Ако в някои от файловете на Wordpress е записан стария адрес на сайта, ще трябва ръчно да промените адреса с новия в тези файлове.