SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!
ВЗЕМИ СВОЯ НОВ ХОСТИНГ ПЛАН СЪС 75% ОТСТЪПКА
75% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ПЛАНОВЕ

Важно: Можете да активирате HTTPS за WordPress инсталация само ако има инсталиран валиден сертификат за хоста. Можете лесно да включите безплатен Let's Encrypt сертификат, използвайки раздела "SSL/HTTPS Достъп" > "Сертификати Let's Encrypt" на Контролния панел. Повече информация за тези серификати е налична в раздел "Сертификати Let's Encrypt" на нашата онлайн документация.

Можете да използвате раздел "WordPress" във Вашия Контролен панел, за да активирате HTTPS достъп за WordPress инсталациите на Вашия хостинг акаунт следвайки следните стъпки:

1. Намерете WordPress инсталацията в списъка и натиснете бутона "Редактирай" (Редактирай) за нея. Това ще ви отведе в страницата за управление на WordPress инсталацията.

2. Маркирайте опцията "Да" за "HTTPS". 

Активиране на HTTPS в WordPress

3. Натиснете бутона "Промени".

Когато активирате HTTPS за WordPress инсталация, се извършват следните действия:

  • Сменя се Site URL (WordPress Address) настройката.
  • Сменя се Home (Site Address) настройката.
  • Търси се и се замества стария адрес с новия в базата данни.

Важно: Ако във някои от файловете на Wordpress е записан стария адрес на сайта, ще трябва ръчно да промените адреса с новия в тези файлове.