SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!

В това ръководство ще откриете как да използвате hosts файла на Вашия локален компютър, за да видите и изпробвате конкретен уебсайт без да променяте DNS записите на неговия домейн.

Какво представлява hosts файлът?

Hosts файлът е системен файл на Вашия компютър, който свързва хост имена с IP адреси. Този файл се явява локалния DNS на Вашия компютър. Когато установявате връзка с хост име, Вашият компютър проверява за съвпадащи записи в неговия hosts файл. Ако не се открият съвпадащи записи в hosts файла, Вашият компютър ще провери за записи в глобалния DNS.

Промяна на Вашия hosts файл

За да промените съдържанието на hosts файл, трябва да извършите различни действия в зависимост от операционната система, която използвате. Можете да откриете детайлни инструкции за най-често използваните операционни системи по-долу:


Windows

 1. Натиснете клавишите ⊞ Win+R на Вашата клавиатура едновременно, за да отворите прозореца за изпълнение на команди (Run).
 2. Въведете следната команда в прозореца за изпълнение на команди (Run):

  notepad

 3. Натиснете клавишите Ctrl+⇧ Shift+↵ Enter на Вашата клавиатура едновременно, за да отворите Notеpad приложението с административни права.
  Внимание: Може да се покаже нов прозорец, където трябва да потвърдите отвaрянето на Notepad приложението с административни права.
 4. Отворете следния файл в Notepad приложението (File -> Open):
  %WinDir%\System32\drivers\etc\hosts
 5. За да добавите ново пренасочване към Вашия hosts файл, трябва да добавите нов ред в следния формат в края на файла:
  __IP_ADDRESS__ __HOSTNAME_1__ __HOSTNAME_2__Трябва да замените променливите по-горе по следния начин:
  • __IP_ADDRESS__ с IP адреса за Вашия хостинг акаунт. Разгледайте нашата статия "IP адреси и DNS услуги" за повече информация.
  • __HOSTNAME_1__ и __HOSTNAME_2__ с хост имената на Вашия уебсайт (напр. your_domain.com и www.your_domain.com).
  Внимание: Можете да добавяте коментари в hosts файла чрез въвеждане на символа диез (#) последван от Вашия коментар в началото на нов ред или след описано пренасочване.

  Пример: Ако IP адресът за Вашия хостинг акаунт е 123.123.123.123, а Вашият домейн е your-domain.com, ще трябва да добавите следния ред към Вашия hosts файл:
  123.123.123.123 your-domain.com www.your-domain.com
 6. Натиснете клавишите Ctrl+S, за да запазите промените към Вашия hosts файл.
 7. Изчистете кеш паметта на Вашия интернет браузър.
 8. Изчистете Вашия локален DNS кеш.

macOS

 1. Натиснете клавишите Ctrl+⌥ Option+⇧ Shift+T на Вашата клавиатура едновременно или отворете "Finder" > "Applications" > "Utilities" > "Terminal", за да отворите приложението Terminal.
 2. Въведете следната команда в приложението Terminal:

  sudo nano /etc/hosts

 3. Натиснете клавиша ↵ Enter, за да отворите Вашия hosts файл с текстовия редактор GNU nano.
  Внимание: Може да се покаже нов прозорец, където трябва да потвърдите отварянето на hosts файла с административни права чрез въвеждане на парола за Вашия административен акаунт.
 4. За да добавите ново пренасочване към Вашия hosts файл, трябва да добавите нов ред в следния формат в края на файла:
  __IP_ADDRESS__ __HOSTNAME_1__ __HOSTNAME_2__Трябва да замените променливите по-горе по следния начин:
  • __IP_ADDRESS__ с IP адреса за Вашия хостинг акаунт. Разгледайте нашата статия "IP адреси и DNS услуги" за повече информация.
  • __HOSTNAME_1__ и __HOSTNAME_2__ с хост имената на Вашия уебсайт (напр. your_domain.com и www.your_domain.com).
  Внимание: Можете да добавяте коментари в hosts файла чрез въвеждане на символа диез (#) последван от Вашия коментар в началото на нов ред или след описано пренасочване.

  Пример: Ако IP адресът за Вашия хостинг акаунт е 123.123.123.123, а Вашият домейн е your-domain.com, ще трябва да добавите следния ред към Вашия hosts файл:
  123.123.123.123 your-domain.com www.your-domain.com
 5. Натиснете клавишите ^ Ctrl+O едновременно, за да запазите промените към Вашия hosts файл.
 6. Изчистете кеш паметта на Вашия интернет браузър.
 7. Изчистете Вашия локален DNS кеш.

Linux

 1. Отворете приложението Terminal. По подразбиране можете да използвате следната комбинация от клавиши на Вашата клавиатура - Ctrl+Alt+T.
 2. Въведете следната команда в Terminal:

  sudo nano /etc/hosts

 3. Натиснете клавиша ↵ Enter, за да отворите Вашия hosts файл с текстовия редактор GNU nano.
 4. За да добавите ново пренасочване към Вашия hosts файл, трябва да добавите нов ред в следния формат в края на файла:
  __IP_ADDRESS__ __HOSTNAME_1__ __HOSTNAME_2__Трябва да замените променливите по-горе по следния начин:
  • __IP_ADDRESS__ с IP адреса за Вашия хостинг акаунт. Разгледайте нашата статия "IP адреси и DNS услуги" за повече информация.
  • __HOSTNAME_1__ и __HOSTNAME_2__ с хост имената на Вашия уебсайт (напр. your_domain.com и www.your_domain.com).
  Внимание: Можете да добавяте коментари в hosts файла чрез въвеждане на символа диез (#) последван от Вашия коментар в началото на нов ред или след описано пренасочване.

  Пример: Ако IP адресът за Вашия хостинг акаунт е 123.123.123.123, а Вашият домейн е your-domain.com, ще трябва да добавите следния ред към Вашия hosts файл:
  123.123.123.123 your-domain.com www.your-domain.com
 5. Натиснете клавишите Ctrl+O едновременно, за да запазите промените към Вашия hosts файл.
 6. Изчистете кеш паметта на Вашия интернет браузър.
 7. Изчистете Вашия локален DNS кеш.