SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!
ВЗЕМИ СВОЯ НОВ ХОСТИНГ ПЛАН СЪС 75% ОТСТЪПКА
75% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ПЛАНОВЕ

Ако изпратите писмо от Вашия хостинг акаунт до друг пощенски сървър, а той не го приеме или откаже, писмото ще остане в опашката с изходяща поща на нашия пощенски сървър. Нашият пощенски сървър ще извършва опити за повторно изпращане на Вашето писмо до другия пощенски сървър в продължение на два дни. Ще получите писмо, което съдържа информация за неуспешното изпращане (bounce), при неуспешно изпращане на Вашето писмо от нашия пощенски сървър.

По подразбиране няма да получите никакви известия през този двудневен период, ако изпращането на дадено писмо е забавено. Ако желаете да получавате такива известия за Вашия хостинг акаунт, разгледайте статията Включване на известия за забавени писма.

Примерно известие за забавено изпращане на писма е показано по-долу:

From: <[email protected]your_server.com>
To: <[email protected]ample.com>
Subject: delayed delivery notice

Your message has been received by your_server.com but has been undeliverable to the following recipients for at least time.

The mail system will continue to attempt to deliver your message to these recipients for a total of 2 days.

You do not need to resend your message at this time.

Recipient(s):

    [email protected]

--- Below this line is a copy of the original message.

Важно: В известията за забавено изпращане на писма, които ще получавате, your_server.com ще бъде заменен с името на Вашия сървър, [email protected] с Вашата пощенска кутия, time с продължителността на забавянето, а [email protected] с електронната поща на получателя на писмото.