Composer е популярен мениджър на пакети за PHP, с чиято помощ можете да инсталирате и обновявате други приложения.

Composer е наличен на всички наши сървъри по подразбиране и можете да го използвате директно чрез composer командата. Според PHP версията на PHP CLI в раздел "PHP настройки" на хостинг Контролния панел composer командата ще използва последната стабилна версия на Composer (пълен път на командата - /usr/local/bin/composer) или версията за дългосрочна поддръжка (LTS) на Composer за PHP версии по-малки от PHP 7.2 (пълен път до командата - /usr/local/bin/composer-2.2-lts).

Ако желаете да инсталирате локално копие на Composer, моля да следвате тези стъпки:

1. Първо се уверете, че SSH услугата е активирана за Вашия акаунт, след което се свържете към акаунта си по SSH. Повече информация за SSH услугата може да намерите в раздела SSH на нашата онлайн документация.

2. След като сте се свързали с акаунта си по SSH, изпълнете следната команда:
cd ~/.composer
3. След това трябва да последвате официалните инструкции за инсталиране на Composer - по-конкретно, трябва да копирате и изпълните четирите реда код в началото на следната страница:

Инсталиране на Composer

4. Изпълнете следната команда:
echo "alias composer='php ~/.composer/composer.phar'" >> ~/.bashrc
5. Затворете текущата SSH сесия и се свържете отново. Приложението на Composer вече трябва да е достъпно и изпълнимо от всяка директория на акаунта Ви.