SFTP е съкратено от SSH File Transfer Protocol (Протокол за сигурно прехвърляне на файлове). Той е допълнение на протокола SSH и позволява сигурно прехвърляне, достъп и управление на файлове.

Ако софтуерът, който използвате, поддържа SFTP, можете да използвате порт 22, за да се свържете със сървъра. 

За SFTP сървър използвайте името на сървъра, на който се хоства Вашият акаунт. Тази информация е достъпна в лявата част на Контролния панел на акаунта в раздел "Сървър" (на екранната снимка долу това е your_server.com).

Тъй като SFTP изисква SSH достъп, а SSH достъпът е позволен само за главния потребител на Контролния панел, само този потребител може да качва файлове чрез SFTP. Потребителското име на този потребител може да видите в лявата част на Контролния панел на акаунта в раздел "Потребителско име" (на екранната снимка долу това е your_username).

За да можете да използвате SFTP е необходимо да активирате SSH достъп до акаунта. Можете да направите това през секцията "SSH достъп" в Контролния панел на акаунта. Подробни инструкции можете да намерите в следната статия:

SSH достъп

Когато се свързвате със сървъра през SFTP, можете да използвате потребителското име и паролата на главния потребител на Контролния панел на акаунта или да използвате публичен и частен ключ. Подробни инструкции как да създадете и настроите публичен и частен ключ можете да намерите в следната статия:

Достъп до хостинг акаунта през SSH с ключ