Асоцииране на MySQL потребител с база данни

За да асоциирате MySQL потребител с база данни, трябва да му добавите привилегии за тази база данни, следвайки тези стъпки:

Важно: MySQL 5 и MySQL 8 сървърите за бази данни са отделни и не споделят бази данни и потребители, така че можете да асоциирате MySQL 5 потребители само с MySQL 5 бази данни и MySQL 8 потребители само с MySQL 8 бази данни. Ако имате два потребителя за MySQL 5 и MySQL 8 с едно и също име и асоциирате едииния от тях с база данни, то асоциираните бази за другия потребител няма да се променят.

  1. Отворете раздел MySQL бази данни във Вашия хостинг Контролен панел.
  2. Изберете таб Привилегии.
  3. Изберете MySQL версията на Вашата база данни от падащото меню MySQL версия.
  4. Изберете Вашата база данни от падащото меню База.
  5. Изберете MySQL потребителя от падащото меню MySQL потребител.
  6. От списъка Привилегии изберете привилегиите, които желаете да добавите на MySQL потребителя за базата данни.
  7. Натиснете бутон Асоциирай.

По подразбиране Вашият главен MySQL потребител има всички привилегии за всички Ваши бази данни. Поради съображения за сигурност Ви съветваме да създавате и използвате отделен MySL потребител за всяко софтуерно приложение, инсталирано на Вашия акаунт.