75% ОТСТЪПКА ЗА ВСИЧКИ ХОСТИНГ ПЛАНОВЕ, ЗА ДА ПРЕМЕСТИТЕ ЛЕСНО СВОЯ БИЗНЕС ОНЛАЙН

Промяна на привилегиите на MySQL потребител за база данни

Ако MySQL потребител няма никакви привилегии за база данни, Вие трябва да го асоциирате с тази база данни. Можете да откриете детайлни инструкции в нашата статия Асоцииране на MySQL потребител с база данни.

За да промените привилегиите, които има MySQL потребител за база данни, следвайте тези стъпки:

  1. Отворете раздел MySQL бази данни във Вашия хостинг Контролен панел.
  2. Изберете таб Привилегии.
  3. Натиснете бутон Редактирай (button_edit_hover.gif) до базата данни и потребителя, чиито привилегии желаете да промените.
  4. От списъка Привилегии изберете привилегиите, които желаете да добавите на MySQL потребителя за базата данни. Ако премахнете всички привилегии, ще изтриете връзката между MySQL базата данни и потребителя.
  5. Натиснете бутон Асоциирай.

Важно: По подразбиране Вашият главен MySQL потребител има всички привилиегии за всички Ваши бази данни. Поради съображения за сигурност Ви съветваме да създавате и използвате отделен MySL потребител за всяко софтуерно приложение, инсталирано на Вашия акаунт.

За да премахнете всички привилегии на MySQL потребител за база данни:

  1. Отворете раздел MySQL бази данни във Вашия хостинг Контролен панел.
  2. Изберете таб Привилегии.
  3. Натиснете бутон Изтрий (cancel_a.png) до базата данни и потребителя, чиито привилегии желаете да премахнете.