За да се използвате FileZilla със SSH ключ, първо трябва да обърнете внимание на следните статии за да активирате SSH достъп, да генерирате SSH ключ и да настроите FileZilla:

Препоръчваме да използвате автоматична конфигурация описана в третия линк. След завършване на конфигурацията, натиснете на "File" > "Site Manager" и нанесете следните промени:

  • Сменете протокола на "SFTP - SSH File Transfer Protocol".
  • Ако не сте използвали автоматичната конфигурация, сменете "Host" с вашия домейн или име на сървър (можете да го откриете във писмото с данни за хостинг акаунта).
  • Добавете Вашия ключ в "Key File" (трябва да изберете "Browse" > list "All Files" > името на ключа).

FileZilla Site Manager

Първият път когато се свържете със сървъра, ще получите съобщение относно неизвестен ключ. Трябва да отбележите "Always trust this host, add this key to the cache" и да натиснете "OK":

FileZilla Uknown host key