Moodle е система за управление на обучението. Това е безплатен софтуерен пакет, предназначен за създаване на ефективни онлайн курсове.

Раздел "App Installer" на Контролния панел Ви позволява автоматизирано инсталиране на Moodle на Вашия акаунт. Можете да инсталирате Moodle и сами чрез инструкциите, описани в нашата статия Инсталиране на Moodle [версия 3.5.3+].

Важно: Препоръчваме Ви редовно да обновявате приложението, неговите теми и добавки, за да гарантирате тяхното работещо състояние, съвместимост и оптимална сигурност.