SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!

Има четири DNS записа, които определят как се доставя имейл за даден домейн:

  • MX записът;
  • A записът за поддомейна, към който сочи MX записът;
  • SPF записът (всъщност TXT запис);
  • DKIM записът (също TXT запис).

Информацията, която се съдържа в тези записи, трябва да бъде налична в DNS конфигурацията на домейна Ви, за да работи правилно имейл услугата. Те се създават автоматично на нашите сървъри.

Можете да разгледате стойностите на тези записи на страницата DNS записи в Контролния панел на хостинг акаунта си.

Записи за входяща поща

MX запис

Най-важният тип DNS запис за имейл е MX. MX записите определят къде ще бъдат доставяни имейл съобщенията за Вашия домейн. MX записите, които се създават автоматично на нашите сървъри, са подобни на следния:

example.com.	14400	IN	MX	0 mail.example.com.

Този запис казва на изпращащите имейл сървъри, че съобщения за example.com (адресирани до [email protected] например) трябва да бъдат доставени на mail.example.com. Възможно е да има повече от един MX запис за един и същи домейн, но това не е необходимо на нашите сървъри.

A запис за имейл сървъра

За да достави съобщение на mail.example.com, изпращащият сървър трябва да провери A записа за mail.example.com:

mail.example.com.	14400	IN	A	192.252.159.138

По този начин изпращащият сървър намира към кой IP адрес да се свърже (192.252.159.138), за да достави съобщението. Този IP адрес ще е различен за Вашия хостинг акаунт, така че трябва да го видите на страницата "DNS записи" в Контролния панел.

Записи за изходяща поща

Горните записи са достатъчни за входяща поща. Има обаче и няколко други записа, имплементирани като TXT записи, които често се използват, за да намалят количеството спам, което се изпраща през Интернет. Те могат да помогнат на изходящата Ви поща да достигне адресата си, без да бъде блокирана от спам филтри.

SPF запис

Първият е SPF записът. На нашите сървъри SPF записът, който се създава автоматично, изглежда така:

example.com.	14400	IN	TXT	"v=spf1 a mx include:sXXX.smtp-spf.sureserver.com ~all"

Частта sXXX.smtp-spf.sureserver.com е различна в зависимост от хостинг сървъра, на който се намира акаунтът Ви. Този запис казва на останалите имейл сървъри, че поща от example.com е допустимо да бъде изпращана от IP адресите, към които сочат A и MX записите, както и всички сървъри в SPF записа за sXXX.smtp-spf.sureserver.com. Това помага на получаващите сървъри да уловят спам съобщения, които подвеждат, че са изпратени от Вашия домейн.

DKIM запис

Другият TXT запис, който е необходим за съобщенията, изпратени от нашия сървър, е DKIM (DomainKeys Identified Mail) записът. Сървърите ни подписват изходящите съобщения с DKIM ключове. Този запис се задава за поддомейна "dkim._domainkey" и е подобен на следния:

dkim._domainkey.example.com. 14400	IN TXT	"v=DKIM1; k=rsa; p=1RxyKBp/fDaGUQw2bdMpbe3E9HgBXATjTH/QfSA3dqvjp3QEIM+cjHXwVNQpWp/2aTYCbJ1CADB6Tu/FBI4H03hmtY1Ab3xCMMoGvbqbB+GrgcfYbEI+kGxAJAPUqvQOSs03hIGQA13PLsVOQRCVdMBhwxS6BxjrAuQ1gCqjs/M7KstbABsXxLt4BCGrSY9KpavSQDtDtZNMRgBXvEqImaig"

DKIM записът съдържа криптографски ключ, с който получаващите сървъри могат да проверят дали дадено съобщение действително е било изпратено от Вашия домейн.