Какво представляват подадресите

Подадресирането позволява да получаването на поща за много имейл адреси, като пощата се доставя в една пощенска кутия. За тази цел е необходимо настройката "Подадреси" да е активирана за съответната пощенска кутия. Чрез използването на символа "-" (минус), към локалната част на адреса на пощенската кутия (частта преди @) може да се добави таг. Така могат да бъдат получавани писма за адреси с имена [email protected]. Тагът може да бъде случаен низ от символи и всички писма до подобно конструирани адреси ще бъдат доставяни до кутията [email protected]. Кутията [email protected] трябва да е съществуваща на акаунта.

Как да управлявате подадресите за конкретна пощенска кутия

Подадресирането за конкретна пощенска кутия може да се включи или изключи през страницата "Филтри" на пощенската кутия. Можете да отворите тази страница, като натиснете бутона "Филтри" до името на пощенската кутия в секцията "Пощенски кутии" в Контролния панел на акаунта:

Списък с пощенски кутии

Потърсете секцията "Подадреси" на тази страница. За да включите или изключите подадресите за дадената кутия, натиснете бутона в тази секция:

Активиране на подадреси за пощенска кутия

Можете да активирате или деактивирате подадресиране и когато създавате пощенска кутия, като изберете съответната настройка. Настройката за подадреси за нови пощенски кутии по подразбиране съвпада с общата настройка за пощенските кутии на акаунта.

Как да управлявате подадресите за всички пощенски кутии на акаунта

Можете да включвате или изключвате подадреси за всички пощенски кутии на акаунта през раздел "Общи настройки" в секцията "Пощенски кутии" в Контролния панел на хостинг акаунта:

Общи настройки на пощенските кутии

Потърсете секцията "Подадреси". За да включите или изключите подадресите за всички пощенски кутии на хостинг акаунта, натиснете бутона в тази секция:

Активиране на подадреси за всички пощенски кутии

Имайте предвид, че включването или изключването на подадресите за всички кутии на акаунта ще презапише индивидуалната настройка на всяка кутия.

Специални случаи

Сървърът ще интерпретира всичко след знак "-" (минус) като таг. Може да се получи така, че на акаунта да има съществуваща пощенска кутия, която съдържа "-" в името си и частта преди "-" да съвпада с името на друга пощенска кутия на същия акаунт, за която са включени подадреси. В този случай сървърът ще достави съобщение, изпратено до кутията, която съдържа "-" в името си, до съществуващата пощенска кутия.

Пример: Пощенска кутия на сървъра се казва firstname-lastname@ и опцията за подадреси е включена за тази кутия. Съобщенията изпратени до firstname-lastname-substring@ ще бъдат доставяни до тази кутия. Това ще работи, ако има само един брой substring част в адреса. Писма изпратени до firstname-lastname-substring-substring-substring@ ще бъдат върнати. Обаче, ако на акаунта съществува и кутия с името firstname@ и опцията за подадреси е изключена за firstname@, но включена за firstname-lastname@, съобщения, изпратени до firstname-lastname-substring-substring-substring@, ще бъдат доставяни до firstname@, независимо от броя на substring частите в адреса.