AttentionDNS записи, добавени в раздел "DNS записи" на Контролния панел, ще бъдат активни само ако домейн името използва DNS услугата на хостинг акаунта.


Обща информация

Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC) е система от DNS записи, която разширява функционалностите на SPF и DKIM, като добавя възможност за указване на политики за съобщенията, които не успеят да преминат SPF и DKIM проверка, както и за доклади за недоставени съобщения. Ако добавите DMARC запис за Вашия домейн, тогава всички имейл сървъри, които проверяват за DMARC записи, ще знаят какво да правят с писма, които претендират, че идват от Вашия домейн, но нямат правилното удостоверяване.  Обърнете внимание, че DMARC записът за Вашия домейн няма за цел да спира спам съобщенията КЪМ Вашия домейн, а има за цел да "инструктира" имейл сървърите на получателите, какво да прави с писмата, които нямат правилно удостоверение.

Често използван DMARC запис е:
v=DMARC1; p=none;"v=" дефинира използваната DMARC версия. "p=" дефинира политиката, която трябва да се използва за домейна.

Подробна информация относно DMARC можете да намерите на https://dmarc.org/.

Добавяне на DMARC запис с функцията "DMARC защита"

Разделът "DNS Записи" на Контролния панел Ви дава възможност лесно да добавите DMARC запис за Вашия домейн - с бутона "Включи" в частта "DMARC защита".

Включване на DMARC Защита

Това автоматично ще добави следния DNS TXT запис:v=DMARC1; p=none;

Горният DMARC запис не указва специфична политика за съобщенията, които нямат правилно удостоверение. Тъй като повечето доставчици изискват съществуването на DMARC запис, а не конкретна политика, създаването на този запис би довело до подобрение в доставянето на съобщенията от Вашия домейн.

DMARC DNS запис

Премахването на DMARC защитата чрез използването на бутона "Изключи" ще изтрие DMARC записа за домейна.

Добавяне на DMARC запис ръчно в раздел "DNS записи"

Ако сте експерт, можете да желаете да добавите различен DMARC запис за Вашия домейн. Ако желаете да добавите собствен DMARC запис, можете да направите това по следния начин:

  1. Влезте в радел "DNS записи" на Контролния панел.

  2. В подраздел "Избор на домейн" изберете домейн името, за което желаете да добавите DMARC запис, от падащото меню "Покажи хостовете на".

    Ако желаете да добавите DMARC запис глобално (за всички домейни) на Вашия хостинг акаунт, изберете опцията "Всички домейни" за настройката "Приложи промените на". Повече информация за тази функционалност е налична в статията ни "Промяна на DNS настройки за всички домейни на акаунта".

    Избор на домейн

  3. В дъното на страницата ще забележите подраздела "Добави нов запис". Изберете "TXT" от падащото меню "Тип".

  4. В полето "Поддомейн" въведете името на поддомейна/хоста, за който да е валиден DMARC записа. Ако желаете да добавите DMARC запис за главното домейн име, оставете полето "Поддомейн" празно.

  5. Въведете DMARC записа в полето "Текст" и кликнете на бутона "Изпрати".