SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!
ВЗЕМИ СВОЯ НОВ ХОСТИНГ ПЛАН СЪС 75% ОТСТЪПКА
75% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ПЛАНОВЕ

Кешираното съдържание на сървъра се изтрива автоматично, когато изтече.

Ако сте правили промени на съдържанието на Вашия сайт, които са кеширани, можете да изчистите кеша на сървъра ръчно чрез:

  • раздел "Кеширане на съдържанието" на Контролния панел
  • cURL чрез команден ред
  • cURL чрез PHP

Важно: Някои софтуери могат да бъдат настроени автоматично да отчитат промени по съдържанието и да изчистват кеша на сървъра автоматично за Вас. Можете да откриете инструкции за настройката на WordPress в статията "Включване на кеширането на съдържание за WordPress".

Раздел "Кеширане на съдържанието" на Контролния панел

За да изчистите ръчно кеша на сървъра за определен домейн/подомейн, отидете в раздел "Кеширане на съдържанието" на Контролния панел и използвайте бутона "Изтрий" срещу домейна/поддомейна..

cURL чрез команден ред

Можете да изтриете кеша на сървъра за Вашия домейн/поддомейн (напр. http://your_domain.com) ръчно чрез следната команда:

curl -X PURGE http://your_domain.com

Използвайки командата по-долу, можете да изтриете само кеша на сървъра за определена страница или директория (напр. http://your_domain.com/your_page)

curl -X PURGE http://your_domain.com/your_page

Трябва да изпълните тези команди от Вашия хостинг акаунт чрез SSH. За да е възможно това, трябва да се уверите, че "Мрежовите инструменти" са включени за Вашия акаунт в раздел "SSH достъп" на хостинг Контролния панел. Повече информация относно установяването на връзка с Вашия акаунт чрез SSH е налична в раздел "SSH" на нашата документация.

cURL чрез PHP

Добавете следния блок с код в PHP файл (напр. purge_cache.php) в директорията на Вашия сайт чрез раздел "Файлове" на хостинг Контролния панел:

<?php
// Prevent caching for this script
header("Cache-Control: no-cache");

// Get the protocol and hostname
$protocol = (!empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off' || $_SERVER['SERVER_PORT'] == 443) ? "https://" : "http://";
$host = $_SERVER['HTTP_HOST'];

// Set the URL using the protocol and hostname
$url = $protocol . $host;

// Create a new cURL resource
$ch = curl_init();

// Set the URL
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

// Set the request method to PURGE
curl_setopt($ch, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "PURGE");

// Attempt to clear the cache and print the result
echo (curl_exec($ch) ? "Successfully purged" : "Unable to purge") . " the server-side cache for " . $host . "!";

// Close cURL resource, and free up system resources
curl_close($ch);
?>

За да изчистите кеша на сървъра за Вашия домейн/поддомейн, трябва само да посетите новосъздадената страница чрез уеб браузър (напр. http://your_domain/purge_cache.php).