Подразделът "Хедър филтри" от раздел "Пощенски кутии" на Контролния панел Ви дава възможност да филтрирате избирателно входяща поща според съдържанието на хедърите. Хедърите на писмата (имейл съобщенията) се добавят към писмата от софтуера, използван за тяхното разпространение. В повечето случаи голяма част от хедърите са видими само при преглед на пълната хедър информация (source). Инструкции за това как да видите всички имейл хедъри на съобщения е наличен в статията ни "Инструкции за намиране на пълния header на e-mail съобщение".

Моля да имате предвид, че използването на хедър филтри изисква общи познания относно начина на работа на системите за електронна поща.

Детайлни инструкции за добавяне на хедър филтри е налична в статията ни "Създаване на хедър филтри".

header_filtri.jpg

Можете да откриете информация за наличните настройки за филтриране и описание на хедър филтрите по-долу:

Действие на филтъра

Можете да изберете от следните действия, които ще се изпълнят, когато условието на филтъра съвпадне с писмо:

 • "Премести в спам папката" — запазва писмото в Junk Mail (спам) папката на пощенската кутия. Ако Junk Mail (спам) папката не е включена за пощенската кутия и филтърът се приложи за конкретно писмо, то ще се изпълни действието "Изтрии съобщението" за това писмо.

 • "Изтрий" — изтрива писмото без да се изпраща известие за неуспешно доставяне на подателя.

 • "Премести" — премества съобщението в папка на пощенската кутия. Ще се покаже падащо меню, откъдето можете да изберете желаната папка.

 • "Пренасочи" — пренасочва писмото до друг получател. Ще се покаже поле за въвеждане на имейл адрес на получателя. Можете да въведете до пет получателя, разделяйки ги със запетая.

 • "Пренасочи и запази копие" — пренасочва писмото до друг получател и запазва копие от пренасоченото писмо. Ще се покаже поле за въвеждане на имейл адрес на получателя. Можете да въведете до пет получателя, разделяйки ги със запетая.

Условия на филтъра

Условията на филтъра Ви позволяват да дефинирате точните критерии за съвпадение в хедърите на входящите писма чрез определяне на хедър, сравнение и низ. Можете да добавяте условия чрез бутона "Добави", като максималният брой условия за един филтър е пет. За да премахнете условие, можете да използвате иконката "Кошче" до него.

Хедъри

Можете да изберете хедъра на писмото, който да бъде търсен за съвпадение, от списък. Ако искате да добавите хедър, който не съществува в списъка, използвайте последната опция от списъка ("Добави хедър") и въведете името на желания хедър в полето за хедър.

Наличните хедъри за избор са:

 • Subject — съдържа заглавието/темата на писмото. Ако желаете да филтрирате всички съобщения, съдържащи определена дума в заглавието си, използвайте тази опция.

 • From — съдържа имейл адреса и името (ако е предоставено от подателя) на подателя на писмото.

 • To — съдържа имейл адреса и името (ако е предоставено от подателя) на получателя на писмото. Обикновено това ще е Вашия имейл адрес.

 • CC — съдържа имейл адресите и имената (ако са предоставени от подателя) на допълнителни получатели на писмото. "CC" е съкратено от "Carbon Copy" (точно копие).

 • Received — съдържа IP адреса на подателя на писмото и обикновено се добавя от имейл сървъра. Ако искате да блокирате писма изпратени от даден IP адрес, използвайте тази опция.

 • X-Spam-Level — съдържа спам точките на писмото, които се калкулират от SpamAssassin (софтуер за сканиране на писма). Този хедър няма да се добави за входящи писма, ако използвате SpamAssassin, инсталиран на нашите сървъри. Ако изполвате външна услуга за филтриране на писма (напр. SpamCop.net), можете да се възползвате от този хедър.

 • X-Mailer — оказва софтуерното приложение (програма), използвано за изпращане на писмото. Ако използвате тази опция и въведете "Outlook", ще се филтрират всички входящи писма, изпратени чрез програмите MS Outlook and Outlook Express.

 • X-Mailscanner — добавя се от анти-вирусни приложения и програми (напр. Mailscanner). Този хедър филтър е добавен по молба на потребителите, тъй като определен вирус добавяше този хедър към писма им. Имайте предвид, че с този хедър филтър е възможно да се филтрират и писма, сканирани чрез Mailscanner, така че Ви съветваме по възможност да избягвате тази опция.

 • Content-type — показва структурата (типа съдържание) на писмото. Може да бъде plain text (обикновен текст), HTML, MIME encoded (кодирано) и т.н.

 • Attachment- позволява Ви да филтрирате съобщения, които съдържат или не съдържат определен вид или каквито и да е прикачени файлове. Видовете прикачени файове са групирани в няколко категории. Можете да откриете всички видове файлове, които се приспадат към дадена категория, в таблицата по-долу:

  Архивен файл7z, 7zip, 7zip2, ace, alz, apk, arc, arj, ark, bz2, bzip, bzip2, cab, gz, gz2, gzip, gzip2, img, iso, lz, lzh, lzma, lzo, lzx, rar, rz2, sea, sfx, sqx, tar, tgz, vhd, vhdx, xz, xz2, zip, zip2, zipx
  Файл с изображениеbmp, exif, gif, jfif, jpe, jpeg, pcx, png, svg, tif, tiff
  Аудио файлaac, flac, m4a, m4p, mp3, ogg, ra, wav, wma
  Видео файл3gp, asf, asx, avi, divx, flc, flv, flx, h264, m4e, m4v, mkv, mp4, mpeg, mpeg(1-9), mpg, ogm, ogv, ogx, rm, vob, webm, wmv, xvid
  Документcsv, doc, docx, epub, htm, html, log, ods, odt, ppt, pptx, txt, xhtml, xls, xlsx, xml
  PDF файлpdf
  Изпълним файлbat, bin, cmd, com, cpl, deb, dll, elf, exe, gadget, hta, inf, jar, js, jse, msc, msh, msi, msp, pif, ps1, reg, rpm, scf, scr, sh, so, sys, vb, vbe, vbs, ws, wsc, wsf, wsh

   

 • Въведи хедър — дава Ви възможност да въведете хедъри, които не са налични за избор от предопреления списък с хедъри.

Сравнение

До менюто за избор на хедър ще откриете падащото меню за избор на сравнение, което Ви позволява да определите как точно филтърът трябва да съвпадне с избрания хедър. Наличните опции за избор са:

 • съдържа
 • не съдържа
 • е
 • не е
 • започва с
 • не започва с
 • завършва на
 • не завършва на

Низ

Можете да въведете точния низ за съвпадение в полето за въвеждане точно до падащото меню за избор на съвпадение. Низът за съвпадение не изисква точно съвпадение с дума, което означава, че ако използвате "лов" като низ за съвпадение, то думите "РИБОЛОВ" и "Пловдив" ще бъдат разпознати като успешно съвпадение. Не се поддържат символи за уникално съвпадение (wildcards) за низове при хедър филтрите.

Приоритет на филтъра

След подраздел "Хедър филтри" в раздел "Пощенски кутии" на хостинг Контролния панел ще откриете подраздел "Активни филтри", където се показват всички активни филтри.

aktivni_filtri.jpg

Ако имате повече от един активен филтър, филтрите ще се обработват отгоре надолу. Най-горният филтър има най-голям приоритет, така че той ще бъде проверен за съвпадение първи, а най-долният филтър има най-малък приоритет и ще бъде проверен за съвпадение последен (след всички други филтри).

По подразбиране новите филтри ще се добавят с най-голям приоритет (най-отгоре в списъка с активни филтри). Ако желаете да промените приоритетите на активните хедър филтри, натиснете линка ilock_hover.gifПриоритетът отгоре е най-висок, долу - най-нисък. Кликнете тук, за да отключите подредбата. Това ще отключи списъка с активни филтри и ще можете да промените позицията на филтрите чрез стрелките до всеки филтър или чрез метода на местене и пускане (drag-and-drop). Списъкът с активни филтри винаги ще бъде в заключено състояние при отваряне на страницата.

Само първият съвпаднал филтър ще бъде изпълнен, а всички останали (с по-малък приоритет) ще бъдат игнорирани.

Ако Допълнителни опции за филтриране (действие за всички нефилтрирани писма) (виж долу) са включени, филтърът за нефилтрирани съобщения винаги ще бъде с най-малък приоритет. Това не може да бъде променено.

Допълнителни опции за филтриране (действие за всички нефилтрирани писма)

Чрез подраздел "Допълнителни опции" от раздел "Пощенски кутии" на хостинг Контролния панел можете да създадете филтър за Вашата пощенска кутия, който да изпълнява определено Действие на филтъра, за всички съобщения, за които няма съвпадение с никой от активните филтри. Моля да използвате тази функционалност с повишено внимание, защото ако добавите такъв филтър за дадена пощенска кутия, глобалните филтри (за всички пощенски кутии на Вашия акаунт) няма да работят за тази пощенска кутия.