ВЗЕМИ СВОЯ НОВ ХОСТИНГ ПЛАН СЪС 75% ОТСТЪПКА
75% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ПЛАНОВЕ

Чрез хедър филтрите можете да филтрирате съобщения според съдържанието в техните хедъри. Всички опции отговарят на даден e-mail хедър. Хедърите се добавят към съобщенията от изпращащия софтуер.

Можете да избирате между следните действия, които да се предприемат в случай на съвпадение с конкретния хедър филтър:
Премести в спам папката: Съобщението ще бъде записано в спам папката, ако тя е включена. Ако спам папката е изключена, това действие е идентично с "Изтрий съобщението".
Изтрий съобщението: В този случай съобщението ще бъде изтрито.
Премести съобщението: В този случай съобщението ще бъде преместено в избраната папка.
Пренасочи съобщението: В този случай съобщението ще бъде препратено към един или повече e-mail адреси, разделени със запетая.
При всички изброени действия подателят не се уведомява за предприетото действие с неговото писмо.

Subject хедърът съдържа темата на съобщението. Ако искате да забраните всички съобщения, които съдържат "Viagra" в темата, просто изберете тази опция и напишете "Viagra" (без кавичките) в текстовото поле.

From хедърът съдържа името и адреса на изпращача.

To хедърът съдържа адреса на получателя. Обикновено това е вашия адрес.

CC хедърът съдържа допълнителни адреси, до които е било пратено копие от съобщението.

Received хедърът се добавя от пощенския сървър и съдържа IP адреса на изпращача. Ако искате да блокирате всички съобщения от даден IP адрес, ползвайте тази опция.

X-Spam-Level се добавя от SpamAssassin - антиспам софтуер който може да добавя този хедър към съобщения, които е сканирал. Може да се възползвате от тази опция, в случай че използвате чужди анти-спам услуги за пощата си (например SpamCop). Ако решите да ползвате нашия SpamAssassin, този хедър няма да се добавя към вашите съобщения.

X-Mailer хедърът идентифицира програмата, използвана за пращане на съобщението. Например, ако изберете тази опция и въведете "Outlook" (без кавичките) в текстовото поле, ще забраните получаването на съобщения, изпратени през MS Outlook и Outlook Express.

X-Mailscanner хедърът се добавя от антивирусни програми като Mailscanner. Включили сме този хедър по клиентска молба. Конкретен вирус добавя този хедър към всички заразени съобщения и забраняването на хедъра би отхвърлило заразените съобщения. Така също биха се загубили и съобщения, сканирани с Mailscanner, за това не препоръчваме употребата на тази опция.

Content-type хедърът определя структурата на съобщението - може да е обикновен текст, HTML, MIME-кодирано и т.н.

Филтърът за Attachment (прикрепен файл) позволява блокирането на съобщения с прикрепени файлове. Можете да изберете дали да блокирате съобщения с определен вид прикрепени файлове или всички съобщения с прикрепен файл, независимо от вида му. Видовете файлове са категоризирани в няколко групи - архивен файл, видео файл, аудио файл, документ, файл с изображение и PDF файл. Когато добавите филтър за някоя група, блокирате всички видове файлове от тази група. Групите файлове са описани в таблицата по-долу:

Архивен файл7z, 7zip, 7zip2, ace, alz, arc, arj, ark, bz2, bzip, bzip2, cab, gz, gz2, gzip, gzip2, iso, lz, lzh, lzma, lzo, lzx, rar, rz2, sea, sfx, sqx, tar, tgz, xz, xz2, zip, zip2, zipx, apk, img, vhdx, vhd
Файл с изображениеbmp, exif, gif, jfif, jpe, jpeg, png, tif, tiff, pcx, svg
Аудио файлaac, flac, m4a, m4p, mp3, ogg, wav, wma, ra
Видео файл3gp, asf, asx, avi, flc, flv, flx, h264, m4e, m4v, mkv, mp4, mpeg, mpeg(1-9), mpg, ogm, ogv, ogx, rm, vob, webm, wmv, xvid, divx
Документcsv, doc, docx, epub, xhtml, html, htm, log, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, xml, ods, odt
PDF файлpdf
Изпълним файлbat, bin, cmd, com, cpl, deb, dll, elf, exe, gadget, hta, inf, jar, js, jse, msc, msh, msi, msp, pif, ps1, reg, rpm, scf, scr, sh, so, sys, vb, vbe, vbs, ws, wsc, wsf, wsh

Можете да създадете стандартен филтър за всяка пощенска кутия. Той ще се изпълни, когато някое съобщение не съвпадне с никой от другите локални филтри за кутията. Моля, имайте предвид, че ако добавите стандартен филтър за кутията, никой от глобалните филтри за акаунта няма да се изпълни.

Имайте предвид, че употребата на филтрите изисква общи познания за това как работи e-mail системата.