Адресът за FTP сървър, който трябва да ползвате е:

ftp.yourdomain.com

Ако вашият сайт не е достъпен по домейн на нашите сървъри, може да използвате името на сървъра за връзка по FTP. Тази информация може да намерите в съобщението за активиране на вашия акаунт.