Нашите сървъри са настроени да приемат като стартова страница файлове със следните имена:
index.html
index.htm
index.php
index.shtml

Редът на подреждане по-горе също така показва приоритета на имената на файлове.

Например, ако имате файлове index.html и index.php в главната директория на вашият уеб сайт, уеб сървъра ще зареди index.html, тъй като той е с най-висок приоритет.

Ако искате да промените настройките за стартова страница (например искате стартовата страница да се казва mainpage.html), то може да използвате .htaccess файл.

Трябва да създадете файл с име .htaccess (обърнете внимание на точката пред името на файла), който да съдържа следния ред:
DirectoryIndex mainpage.htmlТрябва да създадете .htaccess файла в главната директория на вашия уеб сайт или в директорията, където искате да промените настройките на уеб сървъра.

Възможно е и добавяне на няколко имена за стартова страница, като различните имена се изписват с интервал помежду им:
DirectoryIndex filename.html otherfile.php mypage.htm