CHMOD (Change mode) е команда която определя правата за определен файл или директория. Грешно зададени права могат да бъдат причина за съобщения като "Forbidden" или "Internal Server Error", когато се опитате да заредите файл в браузър или да видите съдържанието на някоя директория.

Най-често използваните права за видовете файлове и директории са както следва:

  • PHP скриптове, HTML страници, картинки, видео файлове трябва да имат права за писане и четене от собственика на файла и права за четене от всички останали . Най-често използвани са 644, 664, 755
  • Perl скриптове трябва да имат права за изпълнение от собственика и права за четене от групата и всички останали - 755 или 775
  • Файлове, съдържащи данни или конфигурационни файлове могат да имат права за достъп само от собственика, т.е права 400, 600
  • Директории на вашия сайт трябва да имат права за четене/писане/изпълнение за собственика и права за четене/изпълнение за групата и останалите - 755

Кратко описание на видовете права

  • --- (или 0) = няма права
  • r-- (или 4) = права за четене
  • rw- (или 6) = права за четене/писане
  • r-x (или 5) = права за четене/изпълнение
  • rwx (или 7) = права за четене/писане/изпълнение

Например, 664(rw-rw-r) обозначават следните права: четене/писане за собственика, четене/писане за групата, четене за останалите. Повечето инсталации на уеб скриптове изискват да направите CHMOD на 755, което означава, че трябва да промените правата на файла да бъдат 755.

Важно: Права 777 или 666 не са необходими. Ако инсталация на скрипт изисква такива права, моля използвайте 775.

Инструкции за смяна на права (CHMOD) през FTP програма:

1. Свържете се към вашия акаунт на хостинг сървъра и влезте в директорията където се намират файловете на които искате да смените правата за достъп.

2. Маркирайте/Изберете файловете за които искате промените правата.

3. Намерете командата "file permission" или "chmod" във вашата FTP програма и задайте желаните права. По принцип правата са разделени на три групи както е показано на картинката по-долу.

permissions.gifСъщо така в повечето FTP програми има текстово поле, където може да въведете желаните права директно. Първата група права са за собственика, втората за групата и третата за останалите (вкл. хората, зареждащи вашата страница).

След като изберете или въведете желаните права, натиснете бутона "OK" и FTP програмата ще направи съответните промени на сървъра.

Инструкции как да смените правата на даден файл, използвайки Файловия мениджър в Контролния панел, може да намерите тук.