По-долу ще откриете инструкции за настройка на Git хранилище на Вашия хостинг акаунт, така че лесно да качвате последната версия на Вашите файлове.

Предпоставки

 • SSH услугата за Вашия хостинг акаунт трябва да е активирана. Повече информация за SSH услугата може да намерите в статията SSH достъп от нашата документация.
 • На локалния Ви компютър трябва да имате инсталирано приложението Git.

Настройка на дистанционно Git хранилище

 1. Установете връзка с Вашия хостинг акаунт през SSH от Вашия компютър. Можете да откриете детайлни инструкции в раздел SSH от нашата документация.

 2. Дистанционното хранилище не трябва да бъде публично достъпно, така че трябва да го създадете в директорията private. За да отидете в директорията private през SSH, изпълнете следната команда:

  cd ~/private

   

 3. Създайте директория за дистанционното хранилище:

  mkdir mywebsite.git
  и отидете в нея:

  cd mywebsite.git
  Бележка: Можете да използвате име по Ваш избор вместо "mywebsite" в горните команди, но разширението на директорията задължително трябва да завършва с ".git".

 4. Създайте празно хранилище (без работно дърво и актуалните файлове на проекта) и го инициализирайте със следната команда:

  git --bare init

   Важно:

   Ако вече имате хранилище на Вашия уебсайт и то е първоначално създадено в GitHub след октомври 2020г., трябва да добавите следното към края на командата за инициализиране: "--initial-branch=main".

   

 5. За да се качват файловете на правилното място, създайте post-receive hook със следната команда:

  nano hooks/post-receive
  и добавете следния код в post-receive hook файла:

  #!/bin/sh
  GIT_WORK_TREE=/home/example/www/www git checkout -f

  Важно: Трябва да заместите /home/example/www/www с директорията, съдържаща файловете на Вашия сайт. Можете да видите абсолютния път до директорията на Вашия сайт чрез раздел Файлове от Контролния панел на Вашия акаунт.

 6. Добавете права за изпълнение на файла със следната команда:

  chmod +x hooks/post-receive


Настройка на локално Git хранилище

 1. Ако на Вашия компютър нямате създадено локално Git хранилище на Вашия уебсайт, можете да създадете ново хранилище и да добавите файловете от текущата директория със следните Git команди:

  git init
  git add .

   

 2. Изпълнете стартово публикуване (commit) в локалното хранилище със следната Git команда:

  git commit -m "My website is ready"

   

 3. Добавете дистанционното хранилище с име "production" към локалното Ви хранилище със следната Git команда:

  git remote add productionexample@your_server.com:/home/example/private/mywebsite.git

   

  Важно: Трябва да заместите "example" с потребителското име на Вашия хостинг акаунт, "your_server.com" с хост името на  сървъра (можете да го откриете в горния ляв ъгъл на Контролния панел) и "/home/example/private/mywebsite.git" с абсолютния път до директорията на дистанционното Git хранилище във Вашия хостинг акаунт.

 4. За да публикувате файловете на Вашия сайт от Вашия компютър до Вашия хостинг акаунт, изпълнете следната команда:

  git push production master
  Тази команда инструктира Git да публикува файловете от главния (master) клон на локалното хранилище до дистанционното хранилище с име "production". Важно: Ако хранилището на Вашия уебсайт е първоначално създадено в GitHub след октомври 2020г., трябва да заместите "master" с "main".