Директорията /private е предназначена да качвате файлове, които не трябва да бъдат достъпни през уеб.

Всички файлове и/или директории, намиращи се в /private директорията, не могат да бъдат зареждани през интернет браузър. Тези файлове са достъпни само през FTP или от скриптове на вашия акаунт.

Може да използвате директорията /private за файлове, които съдържат важна информация като например потребителско име и парола за MYSQL и др.