Можете да инсталирате различни програми на Вашия акаунт - например блогове, системи за управление на съдържание, скриптове за онлайн магазини, форуми, и други.

Трябва да намерите приложение, което е съвместимо с нашите сървъри. Ние използваме Linux OS, като програмните езици, които поддържаме са PHP, Python, Ruby, Perl и Tcl.

PHP и Python са много популярни и широко разпространени езици и по принцип можете да намерите повече и по-добре поддържани продукти, написани на тях. Също така поддържаме MySQL бази данни.

Софтуерните приложения обикновено съдържат инструкции за инсталация. Можете да ги следвате, за да инсталирате продукта.

Може да следвате тези общи инструкции за инсталиране на приложения на Вашия акаунт:

1. Свалете инсталационните файлове на приложението. Можете да ги намерите в сайта на производителя.

2. Качете инсталационните файлове на сървъра.

Можете да разархивирате файловете от сваления архив и после да ги качите. Също така можете да качите архива и да използвате страницата Файлове в Контролния панел, за да го разархивирате.

3. Ако приложението не използва MySQL база данни, можете да прескочите тази стъпка.

Създайте нови MySQL база данни и потребител за апликацията. Поради съображения за сигурност, MySQL бази данни и потребители могат да се създават единствено през хостинг Контролния панел. Можете да откриете детайлни инструкции за създаването на нови MySQL бази данни и потребители в нашата статия Създаване на MySQL база данни/потребител.

След като MySQL базата данни и потребителя са създадени, трябва да асоциирате MySQL потребителя с базата данни, следвайки инструкциите от нашата статия Асоцииране на MySQL потребител с база данни. Добавете всички привилегии на MySQL потребителя за базата данни.

4. Посетете инсталационната уеб страница на приложението, като следвате инструкциите в нея.

Ако ръководството на инсталацията изисква да настроите достъп от 777 или 666 на някои файлове или директории, вместо това ги настройте на 775 или оставете правата за достъп по подразбиране.

Ако апликацията използва MySQL, ще трябва да зададете данни за установяване на връзка с MySQL сървъра. MySQL хостът за MySQL 5 бази данни е "localhost", а портът е "3306". За MySQL 8 бази данни, можете да използвате "localhost", "localhost:/tmp/mysql8.sock" или "127.0.0.1" за MySQL хост, а портът е "3308".

Въведете потребителско име и парола за MySQL потребителя. Името на базата данни трябва да съвпада с името, което сте създали.

Ако имате някакви проблеми по време на инсталацията, можете да се свържете по всяко време с нашия екип за техническа поддръжка.

Важно: Следете оригиналния сайт за обновления по сигурността на вашето инсталирано приложение.