Можете да използвате защитена връзка, тъй като поддържаме IMAP и SMTP през SSL/TLS.