Автоматична конфигурация

 1. Отворете секцията "FTP Потребители" в Контролния панел на хостинг акаунта.

 2. Натиснете бутона "Конфигурационен файл" за FTP потребителя, с който искате да се свържете.

 3. Натиснете бутона "Свали файла", за да свалите конфигурационния файл на Вашия компютър.

 4. Използвайте менюто "File/Import" на FileZilla, за да импортирате конфигурационния файл в програмата.

 5. Използвайте секцията "Site Manager", за да се свържете с импортираната конфигурация.

Ръчна конфигурация

 1. Стартирайте FileZilla.

 2. Кликнете върху "Файл" (File) -> "Организатор на сървъри" (Site Manager) -> "Нов сървър" (New site).

 3. Въведете Вашето име на домейн в полето "Хост" (Host), например example.com.

 4. В полето "Тип на сървъра" (Protocol) оставете стойността по подразбиране (FTP – File Transfer Protocol).

 5. За "Тип удостоверяване" (Logon type) изберете "Нормална" (Normal).

 6. Въведете FTP потребител и парола в съответните полета. Принципно в повечето случаи се използва потребителското име за Контролния панел и неговата парола. Но ако желаете, можете да използвате друг FTP потребител, който преди това сте създали чрез секцията "FTP потребители" във Вашия Контролен панел.

  Filezilla > Site Manager

 7. Кликнете върху "Свързване" (Connect).

След като изградите връзка, ще видите листинг на вашите файлове/директории на сървъра. Имате възможност да качвате файлове с drag-and-drop. За да сваляте файлове от сървъра, просто направете обратното - селектирайте файлове от листинга на сървъра и ги преместете с мишката в листата на локалните си файлове.