SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!
ВЗЕМИ СВОЯ НОВ ХОСТИНГ ПЛАН СЪС 75% ОТСТЪПКА
75% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ПЛАНОВЕ

Можете да активирате препоръчителната компресия на изходящи данни, да активирате кеширането от браузъри и да предотвратите грешки 404 (Not Found) за WordPress много лесно, като следвате тези стъпки:

  1. Отворете таб "Администрирай" в раздел "WordPress" на хостинг Контролния панел.
  2. Натиснете бутона "Редактирай" (Редактирай) до Вашата WordPress инсталация.
  3. Натиснете бутона "Оптимизирай" от подраздел "Инструменти".

Това ще добави следния блок с код в .htaccess файла на Вашата WordPress инсталация:

### BEGIN Optimization enabled via Control Panel > WordPress ###
<IfModule mod_deflate.c>
# Insert filters according to https://codex.wordpress.org/Output_Compression
AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain text/html text/xml text/css application/xml application/xhtml+xml application/rss+xml application/javascript application/x-httpd-php application/x-httpd-fastphp image/svg+xml

# Drop problematic browsers
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html

# Make sure proxies don't deliver the wrong content
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>

## LEVERAGE BROWSER CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access 1 year"
ExpiresByType image/gif "access 1 year"
ExpiresByType image/png "access 1 year"
ExpiresByType text/css "access 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access 1 month"
ExpiresByType application/x-javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/javascript "access 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access 1 year"
ExpiresDefault "access 2 days"
</IfModule>
## LEVERAGE BROWSER CACHING ##

### Skip 404 error handling by WordPress for static files ###
<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(robots\.txt|sitemap\.xml(\.gz)?)
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} \.(css|js|html|htm|rtf|rtx|svg|svgz|txt|xsd|xsl|xml|asf|asx|wax|wmv|wmx|avi|bmp|class|divx|doc|docx|exe|gif|gz|gzip|ico|jpg|jpeg|jpe|mdb|mid|midi|mov|qt|mp3|m4a|mp4|m4v|mpeg|mpg|mpe|mpp|odb|odc|odf|odg|odp|ods|odt|ogg|pdf|png|pot|pps|ppt|pptx|ra|ram|swf|tar|tif|tiff|wav|wma|wri|xla|xls|xlsx|xlt|xlw|zip)$ [NC]
RewriteRule .* - [L]
</IfModule>
#### END Optimization enabled via Control Panel > WordPress ####

Можете и ръчно да добавите този блок с код в .htaccess файла на Вашата WordPress инсталация, използвайки раздел "Файлове" на хостинг Контролния панел.

Блокът код с наименование "Leverage Browser Caching" е задължителен, ако подготвяте Вашата WordPress инсталация за кеширане на съдържанието. Можете да научите повече за правилната настройка на WordPress с нашето решение за кеширане на съдържанието в статията "Включване на кеширането на съдържание за WordPress".