1. От менюто изберете File -> Publish Site.

File -> Publish Site

2. В таба Remote Web Site изберете опцията FTP за Remote Web server type.

В полето Remote Web site location въведете адреса, където искате да качите папки и файлове. Добавете в началото ftp://.

Например ftp://ftp.example.com

Remote Web Site Properties

3. В полетата User name и Password определете детайлите за FTP достъп. Обикновено това са потребителското име и парола за вашия Контролен панел. Ако искате да използвате връзка по FTP посредством FTP потребител, който сте създали предварително в секция FTP потребители на Контролния панел, използвайте съответната комбинация от потребителско име и парола.

Натиснете бутона ОК.


Connect to ftp.example.com

4. Ако в Local Web site се съдържа файла default.htm, преименувайте го на index.html, като натиснете десен бутон и изберете Rename.

Rename

5. Натиснете Yes.

Confirm Rename

6. Ако някои линкове от вашия сайт сочат към този файл, софтуерът може да актуализира страниците автоматично.
За целта натиснете Yes.

Rename

7. Селектирайте файловете и директориите, които искате да качите на сървъра, и натиснете най-горната стрелка (сочеща надясно).

Publish