Spamdyke е програма за защита от спам, която филтрира входящите съобщения на ниво SMTP, като блокира връзките от пощенски сървъри, идентифицирани като източници на спам или съответстващи на определени проверки за reverse DNS.

Spamdyke е активиран по подразбиране. За да активирате или деактивирате Spamdyke, или да конфигурирате някои от настройките му, влезте в раздел "Пощенски кутии" на Вашия Контролен панел и изберете таб "Общи настройки". Spamdyke може да се конфигурира само глобално за целия хостинг акаунт - той не може да бъде настроен само за отделни пощенски кутии.

Важно: Съобщенията, които Spamdyke филтрира, се блокират на ниво SMTP, така че такива блокирани съобщения няма да попаднат в папка "Junk" и няма да бъдат доставени, ако подателят им е добавен в списъка с разрешени податели за хостинг акаунта или пощенската кутия.

Spamdyke използва няколко метода, за да установи, дали изпращащият сървър може да бъде идентифициран като източник на спам:

  • Проверка за Reverse DNS
  • Graylisting/Greylisting (по избор)


Проверка за Reverse DNS

Spamdyke отхвърля входящи съобщения, в случай че изпращащият пощенски сървър няма валиден reverse DNS запис, като изпращачът получава върнато съобщение със следната грешка:

554 Refused. You have no reverse DNS entry.

Ако не сте наш клиент и получавате горната грешка при изпращате на писма до адрес, намиращ се на поддържан от нас сървър, имейл сървърът, който използвате за изпращане, няма валиден reverse DNS запис. Вие трябва да се свържете с администратора на Вашия пощенски сървър, за да бъде коригиран този запис, или трябва да използвате друг SMTP (изходящ) сървър.

Ако сте клиент на хостинг услугите, поддържани от нас, и получавате горната грешка при изпращане на писма чрез SMTP сървъра на Вашия хостинг акаунт, моля, сменете порта на изходящия сървър във Вашата програма за имейл от 25 на 587.

Graylisting/Greylisting (по избор)

Spamdyke може да бъде конфигуриран да използва опцията Graylisting. Ако тази опция е активирана за Вашия акаунт, всяко съобщение, изпратено от непознат подател до намиращ се на наш сървър получател, се отхвърля първоначално със SMTP код за временна грешка, а двойката получател и подател се запаметява за определен период от сървърите ни като временно позволена. Според RFC Интернет стандартите, изпращащият сървър трябва да направи втори опит за доставяне на съобщението. При този втори опит нашите сървъри приемат съобщението и го доставят на получателя, тъй като двойката получател и подател е вече позната от първия опит за доставка и е маркирана като временно позволена. Тъй като повечето спамъри не използват реални пощенски сървъри, те не правят втори опит за доставка на един път отхвърлено съобщение и по този начин спамът не достига изобщо до получателя си.

Когато определена двойка получател и подател е маркирана като временно позволена, тя остава с този статус за определен период от време и при всеки следващ опит за доставка този период започва да тече отначало. Когато той изтече, двойката се изтрива и става непозната за сървърите ни - процесът на graylisting трябва да се повтори, т.е. трябва да има два опита за доставка на съобщението, за да бъде тя успешна.

Недостатък на grаylisting метода е потенциалното забавяне на доставката. Забавянето може да варира в зависимост от това след колко време сървърът на подателя изпраща отхвърленото съобщение за втори път.

Graylisting не е активиран по подразбиране. Ако искате да го активирате, можете да направите това в таб "Общи настройки" на раздел "Пощенски кутии" във Вашия Контролен панел.

Информация за всички съобщения, които са обработени от Spamdyke, се записва в логовете на пощенския сървър. Можете да откриете тези логове в раздел "Логове" на хостинг Контролния панел.