По-долу сме изброили някои безплатни FTP клиенти според операционната система, която използвате. Натиснете "Свали", за да бъдете отведени до сайт, от където можете да свалите конкретния клиент. Използването на "Виж" ще ви препрати към упътването за използване на клиента с нашите сървъри.

Безплатни FTP клиенти за Microsoft Windows:

 

FileZilla

· Свали
· Виж упътването "Качване на файлове с FileZilla"

Core FTP LE

· Свали
· Виж упътването "Качване на файлове с Core FTP"

 

Безплатни FTP клиенти за Mac OS X:

• Cyberduck

· Свали
· Виж упътването "Качване на файлове със Cyberduck за Mac"

FileZilla

· Свали
· Виж упътването "Качване на файлове с FileZilla"