ВЗЕМИ СВОЯ НОВ ХОСТИНГ ПЛАН СЪС 75% ОТСТЪПКА
75% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ПЛАНОВЕ

Ако желаете да виждате грешките върнати от PHP интерпретатора, можете да включите записването на PHP грешки (PHP error logging), като промените PHP настройките за Вашия акаунт. Повече информация относно промяната на PHP настройки може да откриете в статията ни Промяна на PHP настройките за Вашия акаунт.

За да включите записването PHP грешки, добавете следните директиви в PHP конфигурационен файл (php.ini) във Вашия хостинг акаунт:

error_reporting = E_ALL | E_STRICT
log_errors = On
display_errors = Off
error_log = /home/USERNAME/private/php-errors.log

Заменете USERNAME с реалното потребителско име на Вашия хостинг акаунт (можете да намерите своето потребителско име в горния ляв ъгъл на Вашия хостинг Контролен панел).

Горните настройки са препоръчителни и можете да ги променяте по Ваше усмотрение.

Директивата error_reporting определя кои грешки да бъдат записвани. Константата E_ALL включва всички PHP грешки и предупреждения, а константата E_STRICT задава на PHP интерпретатора да показва предложения за промяна в PHP кода, така че той да е съвместим с бъдещи версии на PHP. Можете да разгледате списък с всички error_reporting настройки тук:
https://php.net/manual/en/errorfunc.constants.php

Редът log_errors = On включва записването на PHP грешките в лог файл на сървъра. Ако тази опция е със стойност Off, няма да се  записват никакви PHP грешки в лог файл на сървъра.

Редът display_errors = Off изключва показването на грешки в браузъра. Ако зададете тази опция да е On, тогава PHP грешките ще се показват в браузъра при изпълнение на PHP скрипта.

Редът error_log = /home/USERNAME/private/php-errors.log задава на PHP интерпретатора да записва грешките във файл във Вашата директория "Private" на сървъра. Не забравяйте да промените USERNAME с потребителското име на Вашия хостинг акаунт. Ако желаете, можете да зададете друга папка или файл, където да се записват грешките от PHP интерпретатора.