ВЗЕМИ СВОЯ НОВ ХОСТИНГ ПЛАН С 75% ОТСТЪПКА
75% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ПЛАНОВЕ

Файлове

Секцията Файлове от Контролния панел ви позволява да работите с файловете на вашия сайт директно в уеб браузър. Имате възможност да качвате, създавате или изтривате файлове, да организирате файлове в директории, да редактирате текстови файлове, да разархивирате архиви, както и да сменяте привилегии.

За да влезете и навигирате в секция Файлове:

1. Натиснете иконата Файлове от главната страница на вашия Контролен панел.

2. Навигирайте използвайки следното:

- За да отворите директория кликнете на иконата изобразяваща папка или на името на директорията.

- За да преминете едно ниво по-нагоре, натиснете линка "..".

Файлове

• Създаване на нова директория

Директориите служат за организиране на структурата на вашия сайт и файлове. Те правят поддръжката на вашия сайт по-лесна. Например, можете да използвате директория наречена "images", където да слагате файловете с изображения, за да са на отделно място от вашите HTML файлове.

За да създадете нова директория:

1. Изберете къде (в коя от съществуващите директории) ще създадете новата директория.

2. Напишете името на новата директория в полето Име на директория: и натиснете бутона Създаване дир..

 

Качване на файлове

Секцията Файлове може да се използва за качване на файлове към вашия сайт. Можете да качите както единичен файл, така и до 20 файла наведнъж.
Навигирайте до директорията, където желаете да качите вашите файлове.

- За качване на единичен файл кликнете на бутона Намери, който се намира до полето Качи файл. Намерете файла, който желаете да качите от вашия компютър и го кликнете два пъти (двойно кликане). Избраният файл ще се изпише в полето Качи файл:. Кликнете на бутона Качване, за да качите избрания файл.

- За качване на група от файлове, използвайте същата процедура, но вместо двойно кликане на един файл, изберете група от файлове и потвърдете. Максималната бройка от файлове, които могат да се качат наведнъж, е 20.

Създаване на нов файл

Често създаването на текстови файлове е по-лесно да се извърши директно онлайн, вместо да се създават на локалния ви компютър и след това да се качват на сървъра. Можете да създавате текстови файлове като HTML, Perl, PHP или произволен друг тип текстов файл, включително и .htaccess и .htpasswd файлове.


За да създадете нов файл:

1. Навигирайте до директорията, където желаете да създадете вашия нов текстов файл.

2. Въведете името на новия файл в полето Име на файл:. При изписване на името трябва за се добави и файловото разширение, като при script.php или index.html (вместо само script или index). Кликнете на бутона Създаване файл за да създадете новия файл.

Редактиране на файл

Секцията Файлове във вашия Контролен панел ви позволява да редактирате вашите HTML файлове направо на сървъра, без да се налага да правите промените на локалния си компютър и след това да качвате променените файлове.

За да редактирате файл:

1. Навигирайте до директорията, където се намира файла, който желаете да редактирате.

2. Кликнете на иконката или на името на файла. Ще се отвори нова страница, където ще можете да редактирате съдържанието на съответния файл.

3. Променете файла според предпочитанията си.

4. За да запазите файла, оставайки в режим на редактиране, използвайте бутона Запази. Когато сте приключили с редактирането натиснете бутона Запази и излез, за да запазите промените и в същото време да излезете от режим редактиране. С бутона Излез можете да излезете от режим редактиране, без да запазвате направените промени.


Преименуване на файл или директория

За да смените името на произволен файл или директория, използвайте следните инструкции:

1. Навигирайте до съответния файл или директория.

2. Натиснете бутона rename, въведете новото име и натиснете бутона Confirm.


Смяна на привилегии (права) на файл/директория

Следните привилегии са подходящи за файлове и директории на вашия сайт:

  • PHP скриптове, страници и изображения трябва да имат права за четене и права за писане от собственика и права за четене от уеб посетителя. Това означава, че вашите HTML страници могат да имат привилегии 644 или по-високи, като 664, 755 и т. н.
  • Perl скриптовете трябва да имат права за четене, писане и изпълняване от собственика и права за четене и изпълняване от уеб посетителя - 755.
  • Конфигурационните файлове може да имат права за писане и четене само от собственика - 400, 600.
  • Директориите на вашия сайт трябва да имат права за писане, четене и изпълняване от собственика и права за четене и изпълняване от уеб посетителя - 755.

Следва кратко обяснение какво означават тези цифри:

--- (или 0) = никакви привилегии
r-- (или 4) = привилегии само за четене
-w- (или 2) = привилегии само за писане
--x (или 1) = привилегии само за изпълняване
rw- (или 6) = привилегии за четене и писане
r-x (или 5) = привилегии за четене и изпълняване
rwx (или 7) = привилегии за четене, писане и изпълняване

Например, 664 (rw-rw-r) дава следните привилегии - четене и писане от собственика, четене и писане от групата и четене за уеб посетителя.


За да смените привилегиите на файл или директория:

1. Навигирайте до желаната директория.

2. Натиснете текущата стойност на правата и изберете новата желана стойност от падащото меню.

3. Натиснете бутона Промени.

Изтриване на файл или директория

За да изтриете файл или директория:

1. Навигирайте до файла или директорията, която желаете за изтриете.

2. Маркирайте файла или директорията, която желаете за изтриете, чрез поставяне на отметка в кутийката за съответния файл/директория. Можете също така да изберете целия списък с линка Избери всички.

3. Кликнете на бутона Изтрий избраните, за да изтриете маркираните файлове/директории.


Копиране или преместване на файл или директория

За да копирате файл или директория в друга директория:

1. Навигирайте до файла или директорията, която желаете за копирате.

2. Маркирайте файла или директорията, която желаете за копирате или преместите, чрез поставяне на отметка в кутийката за съответния файл/директория. Можете също така да изберете целия списък с линка Избери всички.

3. Кликнете на бутона Копирай избраните или Премести избраните. Ще се отвори нов, отделен прозорец, където можете да изберете директорията, в която ще копирате маркираните файлове/директории. Натиснете бутона Избери.

Забележка: Можете да избирате поредица от файлове или директории като задържите клавиша SHIFT на вашата клавиатура.


Разархивиране на архиви

За да разархивирате архив, трябва да кликнете на неговото име и да следвате инструкциите на интерфейса.


Добавяне в архив

За да създадете архив, трябва да отидете в директорията, където са файловете и директориите, които искате да добавите в архива, да ги изберете, да натиснете бутона Добави в архив и да следвате инструкциите на интерфейса.


Търсене на файл/директория

За да намерите определен файл или директория по име, може да използвате полето за търсене ("Намери файл/директория:") над списъка с файлове/директории. Въведете името на файла/директорията (или част от него) в полето и натиснете бутона до него. Като резултат, ще видите списък с файлове и директории, в чиито имена се съдържа търсения стринг. Ако кликнете на някой от резултатите в списъка, ще бъдете прехвърлени в съответната директория. Търсенето не отчита разликата големи/малки букви.