SmartVPS - едно хостинг решение за много акаунти! Всеки отделен акаунт е с включени безплатни бекъпи, addon домейни, PHP-FPM с OPcache и кеширане на съдържание за светкавично бързи сайтове. И всичко това на страхотна цена!
ВЗЕМИ СВОЯ НОВ ХОСТИНГ ПЛАН СЪС 75% ОТСТЪПКА
75% ОТСТЪПКА ЗА НОВИ ПЛАНОВЕ

Защита на директория

Чрез секцията "Защита с парола" можете да позволите достъп през уеб до дадени части от вашия акаунт само за хора, които имат валидни логин детайли.

За да активирате защитата, трябва да изберете директорията, която искате да защитите, от секцията "Защита на уеб достъп". Имайте предвид, че защитата работи рекурсивно и ще бъде приложена и на всички поддиректории.

Има два вида защита с парола - plain и digest. Методът plain не криптира паролата, докато при метода digest тя е криптирана в MD5 хеш. След като изберете метода, трябва да въведете новия потребител в полето "Добави потребител" и след това да въведете паролата в съответните полета. Натиснете бутона "Добави" за да продължите.

Защита с парола

Под полето "Парола" ще забележите индикатор за надеждност на паролата. Индикаторът се променя в реално време, докато въвеждате паролата. Има пет отделни нива на надежност: Много нискаНискаСреднаВисокаОтлична. Заедно с индикатора за надежност се показва и подсказка с информация и съвети.

Ако желаете да премахнете защитата с парола, трябва да изтриете всички потребители, които са създадени.

Защита на wp-login.php файлове (WordPress таблото за управление)

Освен директории, секцията "Защита с парола" позволява защитаването с парола и на wp-login.php файлове. Това е файлът, който служи за достъп до административната секция на стандартна WordPress инсталация. В случай на атака срещу инсталацията с опити за достъп до административната ѝ секция, допълнителната защита с парола на wp-login.php може да е от полза.

Ако една директория съдържа wp-login.php файл, той ще се показва под поддиректориите в интерфейса. За да защитите достъпа до wp-login.php, трябва да използвате бутоните Plain или Digest до него и да добавите потребител. Когато се опитате след това да влезете в административната част на вашата WordPress инсталация, ще трябва първо да въведете потребителското име и паролата, които сте добавили в секцията "Защита с парола". Така ще достигнете до стандартната логин страница на вашия WordPress, където трябва да въведете потребителското си име и паролата за него.