Можете да използвате раздела Логове на Контролния панел на акаунта си, за да разглеждате Apache логовете в реално време, да изтегляте необработени Apache и FTP логове, както и да търсите информация за писма в логовете на сървъра за електронна поща.

Разделът Логове има три подраздела:

HTTP логове в реално време

Подразделът HTTP логове в реално време Ви позволява да гледате логовете за посещения и грешки на Apache уеб сървъра в реално време. Показването на HTTP логове в реално време стартира до една минута след отваряне на подраздела и спира автоматично шест часа след неговото затваряне. Там ще откриете две опции (Автоматично презареждане и Автоматично скролиране), които са включени по подразбиране. Опцията Автоматично презареждане обновява автоматично подраздела във Вашия браузър, за да се показва актуална информация, а опцията Автоматично скролиране ще скролва до най-новия резултат в HTTP логовете автоматично.

Важно: HTTP логовете в реално време може да се показват със забавяне от няколко секунди в хостинг Контролния панел.

Свали логове

Подразделът Свали логове Ви дава възможност да изтеглите необработените Apache (уеб сървър) логове и FTP логове за Вашия акаунт на сървъра. Чрез достъпване на този подраздел ще бъдете пренасочени към logs директорията на Вашия акаунт (/home/YOUR_USERNAME/logs) през интерфейса за управление на файлове (Контролен панел -> Файлове), където можете да продължите с изтеглянето.

Можете да изтегите Apache и FTP лог файловете и чрез FTP. Детайлна информация за свързване към Вашия акаунт чрез FTP е налична в раздел Качване на файлове в нашата онлайн документация. След като се свържете чрез FTP към Вашия акаунт, трябва да отидете в директорията logs (/logs) на сървъра. За да достъпите тази директория, Вашият FTP потребител трябва да има права за достъп до тази директория или главната директория (/) на Вашия акаунт. Можете да откриете повече информация как да промените директорията, до която FTP потребител има достъп, в нашата статия FTP потребители.

В директорията logs ще откриете днешните Apache логове за всеки поддомейн и FTP логове за целия акаунт. Тези логове са с файловo разширениe .log. По-старите логове се с файлово разширение .log.gz и се съхраняват в поддиректории на logs директорията за отделните месеци (напр. /logs/2020-11). Логовете се обновяват веднъж на час.

Важно: Ако не откривате логове за определен поддомейн или дата, това означава, че няма никакви записи в Apache/FTP логовете на сървъра за този поддомейн или дата.

E-mail логове

Подразделът E-mail логове Ви позволява да търсите писма изпратени или доставени/адресирани до Вашите пощенски кутии в логовете за SMTP сесии, за изпратена и доставена поща, както и в логовете на Spamdyke. Трябва да въведете пощенска кутия, поддомейн или домейн от Вашия хостинг акаунт в полетата Подател или Получател, за да търсите в e-mail логовете на сървъра.

Можете да откриете детайлни инструкции как да търсите входящи или изходящи писма в нашата статия Търсене на писма в логовете на сървъра за електронна поща.

Важно: В подраздел E-mail логове няма да видите резултати при търсене на писма, които са:

  • изпратени през скриптове за изпращане на писма, които не са настроени да използват пощенска кутия от Вашия акаунт като изричен подател. Писмата, изпратени от скриптове без изрично зададен подател, се изпращат от системна пощенска кутия на сървъра (напр. [email protected]).
  • адресирани до пощенски кутии, които не съществуват. В такива случаи, подателят на писмото ще получи автоматичен отговор от нашия пощенски сървър с информация относно проблема.
  • получени от външен домейн и пренасочени от някоя от пощенските Ви кутии към друг външен домейн. Такива писма се записват в логовете на сървъра, но тъй като Вашият домейн не е част от тези записи, няма да ги видите в резултатите от търсенето.