Автоматичният инсталатор на WordPress е достъпен в раздел "WordPress мениджър" на Контролния панел, където можете да управлявате Вашите WordPress инсталации. Можете да намерите инструкциите за инсталиране на WordPress в статията Инсталиране на WordPress.