Можете да търсите определени писма в логовете за SMTP сесии (на портове 25, 465 и 587), логовете за изпратена и доставена поща, както и в Spamdyke логовете чрез раздел E-mail логове в секция Логове на Контролния панел. По-долу ще откриете два примера за търсене на писма:

Повече информация за формата, в който се показват логовете, има в статията Формат на логовете на електронната поща.

Търсене на изходящи писма

За да търсите писма, които се изпратени от Вашия акаунт, в логовете на сървъра за електронна поща, използвайте следните настройки за търсене в раздел E-mail логове в секция Логове на Контролния панел:

Важно: Заместете [email protected] с Вашата пощенска кутия и [email protected] с пощенската кутия на получателя.

  1. Въведете пълното име на Вашата пощенска кутия, от която сте изпратили писмото (напр. [email protected]) в полето Подател.
  2. Въведете пълното име на пощенската кутия на получателя (напр. [email protected]) в полето Получател. Това поле не е задължително.
  3. Изберете времеви интервал за Вашето търсене в полетата Дата.
  4. В полето Търси в изберете да търсите в Логове за SMTP сесии и Логове за изпратена/доставена поща.
  5. Натиснете бутона Търси.

Логовете за SMTP сесии ще покажат всички SMTP сесии, отговарящи на избраните по-горе критерии, а логовете за изпратена/доставена поща ще Ви предоставят детайлна информация за писмата, които отговарят на избраните критерии за търсене.

Важно: Ако търсите писма, изпратени през скриптове, в които подателят не е изрично зададен да бъде пощенска кутия от Вашия хостинг акаунт, няма да ги видите, тъй като такива писма се изпращат от системна пощенска кутия на сървъра (напр. [email protected]).

Търсене на входящи писма

Ако желаете да проверите логовете на сървъра за електронна поща за определено входящо писмо, използвайте следните настройки за търсене в раздел E-mail логове в секция Логове на Контролния панел:

Важно: Заместете [email protected] с Вашата пощенска кутия и [email protected] с пощенската кутия на подателя на писмото.

  1. Въведете пълното име на пощенската кутия на подателя (напр. [email protected]) в полето Подател. Това поле не е задължително.
  2. Въведете пълното име на Вашата пощенска кутия, до която е изпратено писмото (напр. [email protected]) в полето Получател.
  3. Изберете времеви интервал за Вашето търсене в полетата Дата.
  4. В полето Търси в изберете да търсите в Логове за изпратена/доставена поща и Логове на Spamdyke.
  5. Натиснете бутона Търси.

Логовете за изпратена/доставена поща ще Ви предоставят детайлна информация за писмата, които отговарят на избраните критерии за търсене, докато логовете на Spamdyke ще Ви покажат дали писмото е било прието или отхвърлено от Spamdyke програмата за защита от спам. Повече информация относно Spamdyke е налична в нашата статия Spamdyke/Graylisting.

Важно: Писма, адресирани до пощенски кутии, които не съществуват във Вашия хостинг акаунт, няма да се показват при търсене. Подателите на такива писма ще получат автоматичен отговор от нашия сървър с повече информация за неуспешното изпращане.