За да конфигурирате Вашата Thunderbird програма да изпраща и получава e-mail съобщения чрез нашите сървъри, като използва POP3 и SMTP криптирана връзка (чрез SSL/TLS), следвайте тези стъпки:

 1. Отворете Thunderbird на Вашето устройство.

 2. Изберете "Tools" > "Account Settings" от главното меню.

 3. Изберете "Add Mail Account..." от падащото меню "Account Actions".

  Add Mail Account

 4. Въведете името, което желаете да се показва в писмата, които изпращате в полето "Your Name". Въведете Вашия имейл адрес (напр. [email protected]) в полето "Email address" и паролата за Вашия имейл адрес в полето "Password". Отметката за "Remember password" трябва да е отбелязана по подразбиране.


  Initial setup

 5. Натиснете линка "Configure manually" и трябва да се покажат няколко полета за въвеждане на настройки.

 6. Въведете следните данни за "INCOMING SERVER":

  Protocol: Изберете "POP3" от падащото меню.
  Hostname: Въведете името на пощенския сървър за Вашия акаунт (напр. mail.your_server.com). Можете да откриете пощенския сървър за Вашия акаунт в хостинг Контролния панел > раздел "Пощенски кутии" > подраздел "Настройки за е-mail клиент".
  Port: Въведете порт "995".
  Connection security: Изберете "SSL/TLS" от падащото меню.
  Authentication method: Изберете "Normal password" от падащото меню.
  Username: Въведете целия си имейл адрес (напр. [email protected]).

   За OUTGOING SERVER въведете следните данни:

  Hostname: Въведете името на пощенския сървър за Вашия акаунт (напр. mail.your_server.com). Можете да откриете пощенския сървър за Вашия акаунт в хостинг Контролния панел > раздел "Пощенски кутии" > подраздел "Настройки за е-mail клиент".
  Port: Въведете порт "465".
  Connection security: Изберете "SSL/TLS" от падащото меню.
  Authentication method: Изберете "Normal password" от падащото меню.
  Username: Въведете целия си имейл адрес (напр. [email protected]).

  POP3 manual configuration

 7. Натиснете бутона "Re-test", за да се изпробват въведените настройки от Thunderbird. Ако не може да се установи връзка с изходящия пощенски сървър (OUTGOING SERVER), опитайте да промените настройките за "Port" и "Connection security" съответно на "587" и "STARTTLS" и натиснете бутона "Re-test" отново.

 8. Натиснете бутона "Done", за да добавите имейл адреса в Thunderbird.

Внимание

Възможно е да не получите някои писма, ако използвате POP3 за проверка на пощенска кутия, която е защитена със SpamAssassin. В статията "Възможни проблеми при използване на POP3 и SpamAssassin" можете да научите повече за този проблем.