Тук можете да намерите информация как да настроите вашата e-mail програма, в случай, че няма конкретни инструкции за нея.

Ние предлагаме POP и IMAP достъп до вашата поща. Ако не сте сигурни кой протокол предпочитате да използвате, можете да намерите кратка информация за двата протокола в статията Сравнение на POP и IMAP протоколите.

Ако желаете да използвате пощенската услуга през некриптирана връзка, можете да използвате вашия домейн за входящ и изходящ пощенски сървър.

Ако предпочитате да използвате криптирана връзка (което е препоръчително), използвайте следния входящ и изходящ пощенски сървър:

mail.your_server.com

Трябва да замените your_server.com с името на вашия сървър. Можете да намерите името на сървъра в горния ляв ъгъл на Контролния панел на вашия хостинг акаунт.

Ако използвате защитена връзка, и вашата пощенска програма изисква да укажете изрично кой е използвания протокол за криптиране, изберете SSL за входящия и TLS/STARTTLS за изходящия пощенски сървър.

За потребителско име използвайте вашия пълен e-mail адрес. Паролата е тази, с която сте защитили вашата кутия. Тези детайли са същите за входящия и за изходящия сървър.

Ако използвате IMAP, във вашата програма трябва да има настройка с име подобно на "IMAP server directory" или "IMAP system path". Там трябва да въведете следното с главни букви:

INBOX